NORSK RÅKK-SKANKING WITH NORSK RÅKK(LP-FUCKING NORTH POLE FNPR073)

 

En ny samling med Norsk Råkk är ju alltid välkommet. Tyvärr bara utgivna låtar och jag hade gärna fått en eller två nya låtar. Nu blir ju de tre låtarna från Balankunstnere nya för mig eftersom jag tyvärr inte har den skivan. Men det klart som första skiva med gruppen så är detta en superb samling såklart. För er som aldrig hört gruppen så är det så att Norsk Råkk inte spela rock utan de spelar skamusik och sjunger på norska. Min absoluta favoritlåt finns från början på Helgardert och den heter 5 minutter men det finns många mer bra låtar såklart på den här skivan. Precis som jag skriver nedan så är det dansant musik som man blir riktigt glad av. Är ni de typerna som gillar ska så komemr denna grupp att vara överraskande bra för er om ni inte hört de innan. Man marker attpå de tio åren denna skiva sammanfattar att de verkligen hållit sin stil och det ska de ha all cred för….Jag kan tänka mig att en låt som Fylla är en populär livelåt. Norsk Råkk är lite av vad Dag Vag var för oss svenskar ….jag älskar detta! 28/6-2023


********

NORSK RÅKK-SKANKING WITH NORSK RÅKK(LP-FUCKING NORTH POLE FNPR073)

 

A new collection with Norsk Råkk is always welcome. Unfortunately only released songs and I would have liked to have received one or two new songs. Now the three songs from Balankunstnere are new to me because unfortunately I don't have that record. But as the first album with the group, this is a superb collection of course. For those of you who have never heard the group, Norsk Råkk does not play rock, but they play ska music and sing in Norwegian. My absolute favorite song is from the beginning on Helgardert and it is called 5 minutter but there are many more good songs of course on this album. Just as I write below, it is danceable music that makes you really happy. If you are the types who like, this group will be surprisingly good for you if you have not heard them before. You notice that in the ten years this album summarizes that they really kept their style and they should have all the cred for that....I can imagine that a song like Fylla is a popular live song. Norsk Råkk is a bit of what Dag was for us Swedes ....I love this! 28/6-2023

NORSK RÅKK-PANORAMASKRIK(LP-TONEHJULET KRÄFTPEST TK 022)

 

Norska är ju ett skönt språk och när Norsk Råkk sjunger på norska i sin skapunk(kanske inte så mycket punk) musik så känns det helt rätt. Bara att döpa en instrumental låt till Björn Sundquist är ju kul. Med låttitlar som Banan på pizza, Uten overkropp och Sommar og saltvann så känns det som om deras skamusik är perfekt en sommardag som denna. Det rycker i mina dansben som verkligen inte finns men det är musik som gör mig glad…jävligt glad måste jag säga. Jag tänker lite på gamla svenska grupper som Skanstull, Calcutta Transfer etc som kom på 80-talet fast Norsk Råkk har ett mer modernt sound. Jag kan tänka mig at ten sådan här grupp kan vara riktigt populär i Norge för jag tror att de verkligen uppskattar att det sjungs på norska. Kanske inte så vanligt för oss här i Sverige , att lyssna på skamusik på norska men det är en skön känsla att dansa loss till Norsk Råkk. Min favoritlåt är nog Uten overkropp för den har en rytm som är svår att motstå. 28/6-2023


********

NORSK RÅKK-PANORAMASKRIK(LP-TONEHJULET KRÄFTPEST TK 022)

 

Norwegian is a nice language and when Norsk Råkk sings in Norwegian in their skapunk (maybe not so much punk) music, it feels just right. Just naming an instrumental song to Björn Sundquist is fun. With song titles like Banan på pizza, Uten overkropp and Sommar og saltvann it feels like their ska music is perfect on a summer day like this. It twitches in my dance legs that really don't exist but it's music that makes me happy... Damn happy I must say. I think a bit of old Swedish groups like Skanstull, Calcutta Transfer etc who came in the 80's but Norsk Råkk has a more modern sound. I can imagine that a group like this can be really popular in Norway because I think they really appreciate that it is sung in Norwegian. Maybe not so common for us here in Sweden, to listen to ska music in Norwegian but it is a nice feeling to dance to Norsk Råkk. My favorite song is probably Uten overkropp because it has a rhythm that is hard to resist. 28/6-2023

NORSK RÅKK-HJERTER(LP-TONEHJULET KRÄFTPEST TK 014)

 

7 låtar på på lite över 14 minuter….Norsk Råkk levererar ännu en gång och Hjerter som är titellåt ä ren lite tuffare låt än vi är vana vid tycker jag nog. En av mina absoluta favoritlåtar med Norsk Råkk. Skivan kom ut för tio år sedan men håller riktigt bra ännu. Lätt att sjunga med i texterna helt klart. De har sin egen stil och det är egentligen ganska svårt att på något sätt hitta på nya saker att skriva om gruppen förutom att jag gillar det mer än väl. Varför inte ge den här gruppen en chans och om ni gillar skamusik och att det sjungs på originalspråk så finns det verkligen ingenting att tveka över och det är bara att beställa skivorna med gruppen tänker jag! Når sant er sagt är nog den mest rockig på denna skivan och också en av mina favoriter såklart! 28/6-2023


********

NORSK RÅKK-HJERTER(LP-TONEHJULET KRÄFTPEST TK 014)

 

7 songs on in a little over 14 minutes ....Norsk Råkk delivers once again and Hjerter who is titletrack is a little tougher song than we are used to, I think enough. One of my absolute favorite songs with Norsk Råkk. The album came out ten years ago but holds up really well yet. Easy to sing along to the lyrics for sure. They have their own style and it's really quite difficult to somehow come up with new things to write about the group except that I like it more than well. Why not give this group a chance and if you like ska music and that it is sung in the original language, there is really nothing to doubt about and just order the records with the group I think! Når sant er sagt is probably the most rock on this album and also one of my favorites of course! 28/6-2023

NORSK RÅKK-HELGARDERT(LP-BIG DAY RECORDS BIGLP171)

 

Skivan börjar riktigt svängigt och jag gillar vad jag hör. Reggae och skaliknande musik på norska är trevligt tycker jag. 30.45 minuter av ren glädje tycker jag och när Skarpladd kommer igång tycker jag att sångaren låter lite som den vuxne killen i Elektrisk med Marcus och Martinus(man har väl småtjejer hemma?).  Det är svårt att inte dansa loss till musiken för det svänger som bara den. Lite kul med norska och mina tankar går till undra hur detta hade låtit på danska eller svenska. Skitsamma för nu är det norska som är denna grupps språk och det passar ypperligt in. Bra ljud och ett sound som är perfekt att träna till som jag alltid gör när jag lyssnar på vinyl eftersom jag har vinylspelaren i garaget. Så när jag slår på boxbollen blir det rytmiska slag men kommer på mig själv att slå för snällt. För att kalla musiken arg eller hård vore att ljuga utan här är det rytm, melodier och norsk sång som gäller. Så namnet Råkk betyder nog inte rock men det gör ju inget för musik behöver inte vara snabb eller hård för att beröra mig alltid. Kolla in Norsk Råkk om ni är inne på Kapten Röd, Liptones etc för jag är säker på att ni inte blir besvikna. Sedan att Stefan Sundström är med och har gjort en låt är ganska coolt. 25/9-2019


*******

NORSK RÅKK-HELGARDERT(LP-BIG DAY RECORDS BIGLP171)

The disc really starts really swinging and I like what I hear. Reggae and ska-like music in Norwegian is nice. 30.45 minutes of pure joy I think and when Skarpladd gets started I think the singer sounds a bit like the adult guy in Elektrisk with Marcus and Martinus (you have little girls at home?). It's hard not to dance loose to the music because it just swings a lot. A little fun with Norwegian and my thoughts go to wonder how this would have sounded in Danish or Swedish. Out of nowhere, Norwegian is the language of this group and it fits in perfectly. Good sound and a sound that is perfect to work out to as I always do when I listen to vinyl because I have the vinyl player in the garage. So when I hit the box ball it becomes a rhythmic beat but I hit too nicely. To call the music angry or harsh would be lying because here it is rhythm, melodies and Norwegian vocals that applies. So the name Råkk probably does not mean rock, but it does not do anything for music does not have to be fast or hard to always touch me. Check out Norsk Råkk if you are into Kapten Röd, Liptones etc because I am sure you will not be disappointed. And that Stefan Sundström joined in and made a song is pretty cool. 25/9-2019