PASTORATET/N:A HOSPITALET-BARA SKITEN AVTAR(LP/CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS048)

Pastoratet delar här en skiva med N:a Hospitalet och Pastoratet inleder och deras punkrock är verkligen energisk och jag gillar den riktigt mycket. Trots att de har ett ganska tuft sound så hörs sången väldigt bra och det gillar jag. I Egoist har de nästan fått till Misfits-körer och det är en skön låt och Pastoratets fem låtar håller väldigt hög klass i det hårdare av punktrall.  Har ni aldrig hört dem så kan jag saga att ni som gillar Asta, lastkaj etc kommer att älska även Pastoratet och de star verkligen på egna ben så egentligen behövs inga jämförelser men det kan ibland vara bra för de som aldrig hört bandet innan. N:a Hospitalet innehar andra sidan på Bara skiten avtar och inledningslåten För några få dollar mer får mig nästan att tänka på Dead Scouts(om någon minns dem?) fast med tjej på sång…fräck! De fortsätter på ungefär samma sätt och det är sången som hörs mest och musiken får spela i bakgrunden och det är lite cowboystuk på musiken och jag gillar stilen. Eller tidig streetpunk på något sätt…eget är det I alla fall.  Låter lite som många punkband gjorde tidigt 80-tal och då var ju punken riktigt farlig och jag var ung😉 så det uppskattar jag så klart. Riktigt bra splitskiva från Second Class Kids men jag trodde inget annat. 4/2-2021

********

PASTORATET/N:A HOSPITALET-BARA SKITEN AVTAR(LP/CD-SECOND CLASS KIDS SCKIDS048)

Pastoratet shares an album here with N: a Hospitalet and Pastoratet begins and their punk rock is really energetic and I really like it. Even though they have a pretty tough sound, the song sounds very good and I like that. In Egoist, they have almost gotten to Misfits choirs and it is a nice song and the Pastoratets five songs are very high class in the harder style of punk. If you have never heard them, I can say that you who like Asta, Lastkaj etc will also love the Pastoratet and they really stand on their own two feet so no comparisons are really needed but it can sometimes be good for those who have never heard the band before. N: a Hospitalet holds the other side of Bara skiten avtar and the introductory song För några få dollar mer me almost think of Dead Scouts (if anyone remembers them?) but with girl on song… cool! They continue in much the same way and it is the song that is heard the most and the music gets to play in the background and there is a bit of a cowboy style in their music and I like the style. Or early streetpunk in some way… it's very own anyway. Sounds a bit like many punk bands did in the early 80's and then punk was really dangerous and I was young😉 so I appreciate that of course. Really good split album from Second Class Kids but I thought nothing else. 4/2-2021

NORRA HOSPITALET-BAKOM LJUSET(CD-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS)

 

Hade ingen som helst koll på denna grupp innan, kvinnlig sångerska är det i alla fall så mycket hör jag och det gillar jag. Det är en typ av streetpunkgitarr i bakgrunden och hela soundet är lite sådant tycker jag i titellåten och det är ett tempo som är väldigt intensivt och sången är bra. Soundet får mig att drömma tillbaka till punken i Sverige under 80-talet och grupper som Usch, Pink Champagne och den typen av band. Lekfull punkig musik som får mig att falla pladask. De har verkligen ett eget sound och det känns som om de verkligen har hittat hur de ska låta. Jag gillar gitarren som sagt och den är fräck och styr låtarna på ett ypperligt sätt. 8 låtar som får er att ställa er upp och dansa loss på stället tror jag och man känner hur knytnäven knyts i Våran Röst till exempel och man känner att kampen går vidare. De har ungefär samma tempo i alla låtar och jag vet inte om det är till deras fördel eller inte…men ett givet köp är det i alla fall. 7/12-2019


*******

NORRA HOSPITALET-BAKOM LJUSET(CD-SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS)

I had no check on this group before, female singer it is at least so much I hear and I like it. It is a type of street punk guitar in the background and the whole sound is a bit like that in the title song and it is a tempo that is very intense and the song is good. The sound makes me dream back to the punk in Sweden during the 80's and groups like Usch, Pink Champagne and that type of bands. Playful punk music that makes me really happy. They really have their own sound and it feels like they have really found how to sound. I like the guitar as said and it is cool and controls the songs in an excellent way. 8 songs that make you stand up and dance on the spot, I think and you know how the fist is tied in Våran Röst for example and you feel that the fight goes on. They have about the same pace in all songs and I don't know if it's in their favor or not ... but a given purchase it is anyway. 7/12-2019