NO RESTRAINTS-STAND OUR GROUND(CD-DEMONS RUN AMOK  DRA 196)

 

De har spelat med band som Exploited och Maid of Ace så det ska bli intressant att höra hur gruppen låter. Jag blir inte missnöjd även om jag trodde det var hardcore så är det  nog mer punk än hardcore. Johnny som sjunger har en röst som man kommer ihåg efteråt och är svårjämförbar med någon annan. De kommer från Italien efter vad jag förstår och det trodde jag inte när jag hörde dem utan det läste jag senare. Det finns mer influenser från den amerikanka hardcoren än från den italienska hardcoren om man säger så. Snabba låtar blandas med Johnnys sång som passar bra in i musiken även om Johnny kanske inte är världens bästa sångare så har han en röst han förvaltar och gör det bästa med. Streetcore Worldwide som en av deras låtar heter är kanske ett bra sätt att beskriva musik för sången låter streetpunk och musiken punk/hardcore. Intressant grupp…det går inte att sticka under stol med.  5/7-2022


*******

NO RESTRAINTS-STAND OUR GROUND(CD-DEMONS RUN AMOK  DRA 196)

They've played with bands like Exploited and Maid of Ace so it'll be interesting to hear how the group sounds. I don't get dissatisfied even if I thought it was hardcore, it's probably more punk than hardcore. Johnny singing has a voice that you remember afterwards and is difficult to compare with anyone else. They come from Italy from what I understand and I didn't think so when I heard them but I read that later. There are more influences from the American hardcore than from the Italian hardcore if you say so. Fast songs are mixed with Johnny's vocals that fit well into the music even though Johnny may not be the world's best singer so he has a voice he manages and does the best with. Streetcore Worldwide as one of their songs is called is perhaps a good way to describe music because the song sounds street punk and the music punk/hardcore. Interesting group... it is not possible to say anything else. 5/7-2022