NORD MOT NORD-NORDLENSELTYRANNIET(LP-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR 038)

 

Fick denna skivan plus en till. Blev en dyr historia för både bandet och för mig. Dyrt porto för gruppen och jag fick betala några hundringar för tull eftersom Norge inte är med i EU. Vi får väl hoppas för allas skull att detta är bra nu…Jag blir lugn efter inledningen och detta norska band är riktigt bra! Ilsken hardcore blandas med norska texter och ibland kan man ju tycka att norska låter lite hurtigt men här är det som bortblåst och man känner ilskan och svetten rinna nerför väggarna. Med låttitlar som Döde Kjendisa, Nordnorsk separatism No och Årets Nordlending blir det riktigt bra! Sångarens röst är lite desperat och det gillar jag mycket och man känner att de verkligen menar texterna som de sjunger och jag bara njuter av deras hårda musik. Det finns små inslag av metal men det gör inget för det är ändå punken och hardcoremusiken som dominerar och Nord Mot Nord är ett av Nordens mest intressanta band just nu i den hårdare stilen av musik!  Fräckt med fiolen i Nok e nok…25/10-2021


********

NORD MOT NORD-NORDLENSELTYRANNIET(LP-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR 038)

Got this record plus another one. Became an expensive story for both the band and for me. Expensive postage for the group and I had to pay some hundred Swedish krona for customs because Norway is not in the EU. Let's hope for everyone's sake that this is all right now... I get calm after the introduction and this Norwegian band is really good! Angry hardcore is mixed with Norwegian lyrics and sometimes you might think norwegian sounds a bit fun and fast but here it's like blown away and you feel the anger and sweat running down the walls. With song titles like Döde Kjendisa, Nordnorsk separatism No and Årets Nordlending, it will be really good! The singer's voice is a bit desperate and I like that a lot and you feel like they really mean the lyrics that they sing and I just enjoy their hard music. There are small elements of metal but it doesn't matter because it's still punk and hardcore music that dominate and Nord Mot Nord is one of the nordic region's most interesting bands right now in the harder style of music! Cool with the violin in Nok e nok…25/10-2021

NORD MOT NORD-MÖRKE DAGA(12-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR 061)

 

En trelåtars skiva med en etsning på ena sidan. Snyggt men jag skulle vilja ha mer låtar. Men vi får tre och det är Mørke Daga (I Lysets By), Hüske Dü? och Heis Det Gule Flagget (I Svolvær Havn). De 3 låtarna klockar in på 15 minuter ungefär och ni förstår ganska snabbt att det inte är snabb grindcore eller något sådant utan på den här skivan så är det hardcore igen men jag tycker mig höra lite mörkare tongångar och att musik är lite mer långsam och tyngre på något sätt. Men lika desperata som vanligt och det uppskattar jag. Kanske inte musik som kommer att komma upp på hitlistorna men på min lista över bra norska punk/hardcoregrupper så seglar de upp ganska högt för deras musik är mer än lovligt intressant. Hüske Dü? är mycket snabbare än titellåten och jag älskar verkligen det soundet. Trummisen får jobba på bra i den låten och jag blir trött bara jag hör honom…men i Heis det gule flagget är de tillbaka i det tyngre och långsammare och jag tycker mig höra Amebix-influenser och det är ju inte helt fel! 25/10-2021


********

NORD MOT NORD-MÖRKE DAGA(12-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR 061)

A three-song record with an etching on one side. Nice, but I'd like more songs. But we get three and that's Mørke Daga (I Lysets By), Hüske Dü? and Heis Den Gule Flagget (I Svolvær Havn). The 3 songs clock in at 15 minutes approximately and you understand pretty quickly that it's not fast grindcore or anything like that but on this record it's hardcore again but I think I hear a little darker pitches and that music is a bit slower and heavier somehow. But as desperate as ever, and I appreciate that. Maybe not music that will make the hit charts but on my list of good Norwegian punk/hardcore groups they sail up pretty high because their music is more than justifiably interesting. Hüske Dü? is much faster than the title song and I really love that sound. The drummer gets to work well on that song and I get tired as long as I hear him... but in Heis Den gule, Flagge they are back in the heavier and slower and I think I hear Amebix influences and that is not completely wrong! 25/10-2021