NO POSSESSION-THIRD TIME´S A CHARM(CD-MELODIC PASSION)

 

Den här gruppen hette No Possession Blues innan men de tog bort Blues av olika anledningar. Kanske tog bort bluesen och jag är ju inte så inne på blues etc men jag lyssnar på denna skivan och det är en rockig upplevelse. Jag tänker mycket på tidiga grupper och artister som Lenny Kravitz, Stones etc och ni förstår att det är en ganska rockig typ av musik de spelar alltså. Find my way home är en låt som kanske mer låter som en indielåt och skulle kunna bli en hit. Lite Thin Lizzy-feeling på den också när just den gruppen spelade lite lugnare låtar. No Possessions musik låter lite som den musiken jag ibland lyssnade på innan punken kom. Kanske lite för snällt ibland i några av låtarna men musikaliskt som bara den. En trevlig skiva tycker jag känns som ett bra epitet.  Jag sade ju Stone sinnan ….lyssna på Retold n Recycled och där får ni både Stones och Faces. 24/5-2021


*******

NO POSSESSION-THIRD TIME´S A CHARM(CD-MELODIC PASSION)

This group was called No Possession Blues before but they removed Blues for various reasons. Maybe removed the blues and I'm not into blues etc but I listen to this record and it's a rocking experience. I think a lot about early groups and artists like Lenny Kravitz, Stones etc and you understand that it is a pretty rocking type of music they play. Find my way home is a song that maybe sounds more like an indie song and could be a hit. A little Thin Lizzy-feeling on it also when that particular group played a little calmer songs. No Possession's music sounds a bit like the music I sometimes listened to before punk came. Maybe a little too nice sometimes in some of the songs but really musically good. I think a nice record feels like a good epithet. I said Stones in the beginning . Listen to Retold n Recycled and there you get both Stones and Faces. 24/5-2021