NOMATRIX-ASSEMBLAGE(CD-DEADLAMB RECORDS DL 54)

Detta är en samling med singellåtar och lite outgivet också. Nomatrix har jag en del av dessa singlar med innan men det är kul att höra en hel och längre skivan med gruppen. En outgiven låt är We are Fallen och här har de anammat ett Bad Religion-sound och den låten är så förbannat bra. Intensiv och jag sätter på den gång på gång. Det finns mycket energi idenna grupp och lyssna bara på en sådan låt som Vanity så fattar ni vad jag menar. Det finns många influenser och jag skulle kunna rada upp en hel del men jag vill inte det eftersom det skulle ta ifrån Nomatrix sin storhet och det vill jag inte göra. Nomatrix växer i mina ögon när man får så här många låtar på en gång. Ett riktigt intressant punkband måste jag säga! Fight är en annan melodiös punklåt som jag bara älskar och det vore synd och skam om inte mer hörde denna underbara grupp. Så varför inte försöka få tag på denna skiva och bara digga loss! 13/6-2022

 

********

NOMATRIX-ASSEMBLAGE(CD-DEADLAMB RECORDS DL 54)

This is a collection of single songs and a bit unreleased as well. Nomatrix I have some of these singles with before but it's fun to hear a whole and longer record with the group. An unreleased song is We are Fallen and here they have embraced a Bad Religion sound and that song is so damn good. Intense and I put it on time and time again. There's a lot of energy in this group and just listen to a song like Vanity and you'll see what I mean. There are a lot of influences and I could line up a lot but I don't want that because it would take away Nomatrix's greatness and I don't want to do that. Nomatrix grows in my eyes when you get this many songs at once. A really interesting punk band I have to say! Fight is another melodic punk song that I just love and it would be a shame and shame if not more heard this wonderful group. So why not try to get your hands on this record and just fly away! 13/6-2022

NOMATRIX/FUTURE HATE-SPLIT(SINGEL-DEADLAMB RECORDS DL53)

Nomatrix hade jag två singlar med innan. De spelar en typ av punk som får mig att tänka på de produktiva Destructors på något sätt och jag tycker att det är en riktigt komplimang för det är ett band jag verkligen gillar.  Det är två snabba låtar av Nomatrix som klockar in på 1.04 och 1.11 och det är synd att de inte har lite mer låtar på skivan. Men aggressiv snabb punk får vi alla fall och det ska vi vara glada för. 1.42 och 1.21är Future Hates längd på låtar och även de är för korta tycker jag, deras music är inte riktigt lika snabb men aggrevissiteten finns där verkligen. Jag gillar sången på skivan och musikaliskt kommer ni att bli lite överrasaskade och jag tänker på en grupp som Nomeansno på något konstigt sätt.. trevlig singel men kunde varit mycket längre. 25/2-2021

********

NOMATRIX/FUTURE HATE-SPLIT(SINGEL-DEADLAMB RECORDS DL53)

Nomatrix I had two singles with before. They play a kind of punk that makes me think of the productive Destructors in some way and I think that's a real compliment because it's a band I really like. There are two fast songs by Nomatrix that clock in at 1.04 and 1.11 and it is a pity that they do not have a few more songs on the record. But we get aggressive fast punk anyway and we should be happy about that. 1.42 and 1.21 are Future Hate's length of songs and even they are too short I think, their music is not quite as fast but the angriness is really there. I like the song on the record and musically you will be a little surprised and I think of a group like Nomeansno in some strange way .. nice single but could have been much longer. 25/2-2021

NOMATRIX-THROUGHPUT EP(SINGEL- DEADLAMB RECORDS DL 40)

4 låtar som heter Fool, Fight, Throughput Will be down och Struggle with momentum är vad som bjuds på denna skiva och det känns som om det är ett av de bästa punkbolagen just nu. Snabb melodisk punkrock som nästan får mig att tänka på tidig hård amerikansk punk i inledningslåten Fool.  Fight är en ännu snabbare låt och jag kan bara kapitulera för den här typen av punk är bara så bäst. Jag tränar till skivan och det är en ypperlig skiva att göra det till och jag älskar basgångarna i Fight. Titellåten Throughput Will be down får mig  att tänka på tidiga NOFX när de kändes lite mer uppkäftiga och om möjligt är sista låten Struggle...ändå snabbare än de andra.  Köp!!!! 18/7-2020

********

NOMATRIX-THROUGHPUT EP(SINGEL- DEADLAMB RECORDS DL 40)

4 songs called Fool, Fight, Throughput Will be down and Struggle with momentum are what is offered on this record and it feels like it is one of the best punk companies right now. Fast melodic punk rock that almost makes me think of early hard American punk in the introductory song Fool. Fight is an even faster song and I can only surrender because this type of punk is just the best. I train when I listen to the record and it's a great record to make it to and I love the bass lines in Fight. The title track Throughput Will be down makes me think of early NOFX when they felt a little more dangerous and if possible the last song Struggle ... is still faster than the others. Buy!!!! 18/7-2020

NOMATRIX/FIRST TIME RIOT(SINGEL DEADLAMB RECORDS DL 27)

Nomatrix är en grupp som jag gillar riktigt mycket för deras musik låter mycket trots att de bara är tre man i bandet och jag tror säkert att ni som gillade Mega City Four och Senseless Things men ville ha lite hårdare toner skulle uppskatta Nomatrix ännu mer för det är mer stök i gitarrer etc här. I låten The Scene är det riktigt bra och de har en attityd som jag verkligen gillar och det är en punkattityd som är fräck. First Time Riot och jag gillar basgången i Accelerate som inleder låten. Annars är det det riktigt välspelad typisk engelsklåtande punk och jag tänker lite på en grupp som Peter and the Test Tube Babies eller något sådant. Riktigt bra! 4/12-2014

*******

NOMATRIX/FIRST TIME RIOT(SINGEL DEADLAMB RECORDS DL 27)

Nomatrix is a group that I like quite a lot of their music sound even though they are only three men in the band and I'm sure that you who liked the Mega City Four and Senseless Things, but wanted a little harder tones would appreciate Nomatrix even more for it are more mess of guitars etc here. In the song The Scene is really good and they have an attitude that I really like and it's a punk attitude that is cheeky. First Time Riot and I like the bass line in the Accelerate initiating song. Otherwise, it's really well-played typical English merging punk and I think a little about a group that Peter and the Test Tube Babies or something. Really good! 4/12-2014