NO FUN AT ALL-SEVENTH WAVE(LP-SBÄM RECORDS SBÄM110)

 

No fun at all är ju ett av mina svenska favoritband och de har ju alltid haft en väldigt melodiös stil på sina skivor ála Bad Religion men inledningen på nya skivan visar upp en lite hårdare sida tycker jag. Men de har självklart inte glömt sina melodier som de är så bra på så jag tror faktiskt inget gammalt fan kommer att bli besviken på nya skivan. De kommer säkert att få nya fans också på vägen och det är skönt att de är igång på riktigt igen. Detta är ju ett band som jag följt sedan första stapplande demon till där de står idag och de har nog aldrig levererat dåligt på skiva eller live…i alla fall inte när jag sett dem eller hur lyssnat på deras skivor. Så funderar ni på att köpa Seventh wave så behöver ni inte vara oroliga för ni får alltid riktigt bra USHC när man sätter på en No fun at All skiva och trots många olika influenser så låter alltid gruppen som NFAA och det ska de ha all heder för och mycket tror jag beror på Ingemars röst för den är riktigt bra men har ett speciellt sound. Detta är en skiva som kommer snurra väldigt mycket på min skivspelare närmsta tiden och det tycker jag att den ska göra på era spelare också. 7/11-2022


*********

NO FUN AT ALL-SEVENTH WAVE(LP-SBÄM RECORDS SBÄM110)

 

No fun at all is one of my favorite Swedish bands and they have always had a very melodious style on their records ála Bad Religion, but the beginning of the new album shows a slightly harder side, I think. But they obviously haven't forgotten their melodies that they're so good at so I actually don't think any old fan will be disappointed with the new record. They're bound to get new fans along the way as well and it's nice that they're up and playing for real again. This is a band that I have followed since the first stumbling demo to where they stand today and they have probably never delivered badly on record or live ... At least not when I've seen them or how listened to their records. So if you are thinking of buying Seventh wave, you do not have to be worried because you always get really good USHC when you put on a No fun at All record and despite many different influences, the group always sounds like NFAA and they should have all the credit for that and a lot I think depends on Ingemar's voice because it is really good but has a special sound. This is a record that will spin a lot on my turntable in the near future and I think it should do that on your players as well. 7/11-2022

NO FUN AT ALL-GRIT(CD-BIRD ATTACK RADIO AND RECORDS BAR 049/SOUND POLLUTION)

Första skivan på tio år och första gången jag såg dem på manga år(Liseberg tillsammans med Offspring) Tyvärr missade jag en hel del av NFAA där men får igen det nu genom att få lyssna på nya skivan. Visst finns de vanliga Bad Religion-influenserna där som man vill ha det och som vanligt låter det ändå No Fun At All och mycket av detta sound utgörs av Ingemars röst som sjunger så bra som ingen annan gör i Sverige när det gäller sådan här musik. Dan Swanö har producerat och gjort det riktigt bra. Det känns levande men ändå har det en väldigt snygg och ren ljudbild. De låter inte trötta på något sätt trots att de har hållit på länge nu och Runner´s High (som Mikael har skrivit såklart med tanke på hans maratonlöpande) En riktigt bra träningslåt och jag tycker att det är en av deras bättre låtar melodiskt genom alla tider och jag spelar den om och om igen. 12 låtar som alla är små hits i sig själva och ingen som gillade NFAA förr kommer att bli besviken…det lovar jag! 4/7-2018


*********

NO FUN AT ALL-GRIT(CD-BIRD ATTACK RADIO AND RECORDS BAR 049/SOUND POLLUTION)

The first album for ten years and the first time I saw them in many years (Liseberg along with Offspring) Unfortunately I missed a lot of NFAA there but get it back now by listening to the new album. Certainly, there are the usual Bad Religion influences where you want it, and as usual, it sounds like No Fun At All, and much of this sound is Ingemar's voice that sings as good as no-one else does in Sweden when it comes to such music. Dan Swanö has produced and made it really good. It feels alive, yet it has a very nice and clean sound image. They do not tired in any way, even though they have lasted for a long time, and Runner's High (as Mikael has written for his marathonrunning of course). A really good workout song and I think it's one of their better songs melodically by all times and I play it over and over again. 12 songs all of which are small hits in themselves and everybody who liked NFAA before will not be disappointed ... I promise! 4/7-2018

NO FUN AT ALL-LOW RIDER(CD-BEAT EM DOWN BEAT 001/DEAF & DUMB/SKIVA)

Att No Fun At All skulle göra en ny skiva trodde man ju inte för något år sedan och att de skulle göra det på det här bra viset. Live är de ju lite halvtråkiga att se på men på skiva är det inte många som slår dem. Ingemar sjunger som vanligt fantastiskt bra och det är riktigt kul att höra honom och han måste ha en av de bästa rösterna i världen för just sådan här USHC. De 14 låtarna låter som om de bara har väntat på att bli frisläppta för här finns så mycket melodier, känslor och det bara spritter om gruppen. Rätt fantastiskt att det kan gå så fort men ändå ha så mycket melodier som de har. Bad Religion och No Fun At All är helt klart de ledande banden inom denna stil som de nästan är ensamma om i världen nuförtiden……hoppas nu att den här sagan fortsätter… 10/11-08

*********
NO FUN AT ALL-LOW RIDER(CD-BEAT EM DOWN BEAT 001/DEAF & DUMB/SKIVA)

That No Fun at All would do another new record I didn´t thought a year ago and that shall do it in this very good way. Live are they a little bit boring to look at but on record it´s not so many who hits them. Ingemar sings as usual really fantastic good and  and it´s really fun to hear him and he must have among the best voices in the world for just these type of USHC. The 14 songs sounds if they only have been waiting to be released because here we have a lot of melodies, feelings na dit feels like if it´s bubbling around the group. Really fantastic that it can go so fast but anyway have so much melodies as they have. Bad Religion and No Fun At All must be the leading groups in this style as they´re almost lonely to have nowadays….I hope this story continues now…10/11-08
NO FUN AT ALL-MASTER CELEBRATIONS(CD-BURNING HEART BHR 154)

Denna samling har röstats fram av fansen och vilka låtar som skulle vara med på den. Alla mina favoriter kom med och låtar som Master Celebrator, Vision, Stranded, Wow and I say wow är med plus tre nya låtar. Det är skam att de slutade att spela sin underbara poppiga punkmusik för det finns inget band som kan jämföras med mina gamla demofavoriter. NFAA kom tillbaks är det enda jag kan säga men man kan inte alltid få det man vill. 24 låtar som bara är klassiker allihop och jag hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och börjar att spela igen. 19/10-02

*********
NO FUN AT ALL-MASTER CELEBRATIONS(CD-BURNING HEART BHR 154)

This compilation have been voted by the fans and which songs which should be on this record. All my favourites is on it and with songs like Master Celebrator, Vision, Stranded, Wow and I say wow on it´s it´s fucking good , this plus three new songs. It´s a shame that they stopped playing their poppy punkrock and there is not any band in the wolrd who can be compared with them and they are my old demofavourites. BFAA please come back is the only thing I can say but you can´t get it all. 24 songs which are classics all of them and I rellay hope they make sense and come back to us19/10-02
NO FUN AT ALL-STATE OF FLOW(CD-BURNING HEART BHR 108)

Det är underbart att lyssna till. NFAA tog sitt förnuft till fånga och lyckades att få ihop gruppen till ännu en skiva och det skall vi vara glada för. För deras egna USHC låter på ett sätt som bara NFAA kan göra den. Jag gillar verkligen deras sångare Ingemar för han har en röst som bara är en del förunnat. Även NFAA låter lite mognare än vad de har gjort förut och jag kan tänka mig att detta kan få en hel del nya lyssnare. Man kan i alla fall hoppas på det   26/4-00

********
NO FUN AT ALL-STATE OF FLOW(CD-BURNING HEART BHR 108)

It´s wonderful to listen to this record. I´m very glad that NFAA did make a new record and that they are on the road again. Their very own style with USHC-sound is done with and in the very special way they only can do it. I really like Ingemars voice because he has a very own voice. That does much for NFAAs sound. NFAA also sounds a little mature than before and I can think that they get many new listeners with this album. I really hope so   26/4-00