NICK HOLLOW-ROUGHWOOLS DORMER(CD-BITUME bcs 003)

 

Bedroom Pop står som underrubrik i  mitt releaseblad. Denna kommer ut digitalt eller på kassett verkar det som. Skivan börjar otroligt lugnt med akustisk gitarr och sång och sakta kommer en trumma in i musiken men som sagt en lugn inledning. Musiken låter nästan lite skev i inledningslåten Migraine.  I titellåten så är det ett instrument soma tr över hela låten och jag vet inte riktigt vad jag tycker. Lekfullt, javisst men inte så bra! Sedan kan jag tänka mig att gruppen har lyssnat en del på de mer psykadeliska tonerna som Beatles höll på med ett tag för det är riktigt psykadeliskt i en låt som Sighs till exempel.  Detta kanske inte är musik som jag kommer att lyssna på varje dag men kan absolut uppskatta hans lite udda stil.  Fanfare no 2 är en glad poplåt och som jag nästan ser framför mig som filmmusik eller något sådant och detta till en ganska trevlig film. Men allt som allt..lite för udda för mig även om det finns saker jag gillar riktigt mycket! 22/2-2023


******

NICK HOLLOW-ROUGHWOOLS DORMER(CD-BITUME bcs 003)

 

Bedroom Pop is listed as a subheading in my release sheet. This comes out digitally or on cassette it seems. The album starts off incredibly calm with acoustic guitar and vocals and slowly a drum enters the music but, as I said, a quiet introduction. The music almost sounds a little skewed in the opening song Migraine. In the title song, it's an instrument that goes all over the song and I don't really know what I think. Playful, yes, but not so good! Then I imagine the group has been listening a bit to the more psychedelic tones that the Beatles were doing for a while because it's really psychedelic in a song like Sighs for example. This may not be music that I will listen to every day but can absolutely appreciate his slightly odd style. Fanfare No 2 is a happy pop song and that I almost envision as film music or something like that and this into a pretty nice movie. But all in all.. a bit too odd for me although there are things I like really much! 22/2-2023