NEON ROSE-A DREAM OF GLORY AND PRIDE(CD-WILD KINGDOM KING104CD/SOUND POLLUTION)

 

Den här skivan kom ut första gången 1974 och Neon Rose ses väl som ett av föregångsbanden när det gäller svensk hårdrock. Med lite extralåtar är det alltid trevligt att återhöra musiken. Jag lyssnade inte så mycket på de då men uppskattar verkligen den här skivan för det är ändå den typ av hårdrock jag växte upp med en gång i tiden. Kanske inte lika hårda som Black Sabbath eller något sådant men ändå riktigt hög kvalité. Kul med att kolla vad de har gjort efter Neon Rose och det är så vitt skilda saker so matt ha spelat med Intermezzo, Electric Boys, Wasa Express och Magnus Uggla till exempel.  Kanske inte den där vanliga 70-talshårdrocken och ibland känns det som om det är lite proggigt på ett svenskt vis fast med engelska texter. Vill ni ha en bra historisk överblick om hur hårdrocken startade i Sverige så tycker jag nog att Neon Rose är ett bra band och just denna skivan är ett bra sätt att utforska det! Väl värd alla pengar för er som köper den! 11/10-2022


*******

NEON ROSE-A DREAM OF GLORY AND PRIDE(CD-WILD KINGDOM KING104CD/SOUND POLLUTION)

 

This album was first released in 1974 and Neon Rose is well seen as one of the pioneering bands when it comes to Swedish hard rock. With a little extra songs, it's always nice to relistening to the music. I didn't listen to them much at the time but really appreciate this record because it's still the kind of hard rock I grew up with once upon a time. Maybe not as hard as Black Sabbath or something like that but still really high quality. Fun to check out what they've done after Neon Rose and it's so very different things so matt have played with Intermezzo, Electric Boys, Wasa Express and Magnus Uggla for example. Maybe not that usual 70's hard rock and sometimes it feels like it's a bit progressive in a Swedish way but with English lyrics. If you want a good historical overview of how hard rock started in Sweden, I think Neon Rose is a good band and this particular record is a good way to explore it! Well worth all the money to those of you who buy it! 11/10-2022