NASROT-LIVE IN PRAGUE(LP PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 160)

 

Skivan inleds med en galen låt och det låter som om djävulen har kommit till mig. Sångaren har en growlande röst och musiken är nästan galen. Snabb punkig musik med små deathmetal influenser. Ljudet är kanske inte det bästa men det kanske inte var så lätt 1991 i Tjeckien att få det perfekta ljudet och då speciellt inte live. Men som vanligt när det handlar om detta bolag så är det ett tidsdokument som är riktigt bra! Kanske inte en skiva som jag kommer att sätta på varje dag men att ha den i min samling är något jag känner mig stolt för. De har en otrolig energi på den här skivan och jag kan tänka mig att publiken i Prag just denna dag 1991 kände sig mer än lovligt överkörda. De låter arga och Nasrot har ett sound som jag tycker är intressant Jag är väldigt intresserad av den tjeckiska punkscenen så därför är det inte konstigt att jag gillar detta riktigt mycket också. Så är du också intresserad av annat än engelsjungen punk så tycker jag absolut att du ska kolla in Nasrot! 13/9-2022


*******

NASROT-LIVE IN PRAGUE(LP PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 160)

 

The record opens with a crazy song and it sounds like the devil has come to me. The singer has a growling voice and the music is almost crazy. Fast punky music with little deathmetal influences. The sound may not be the best but it may not have been so easy in 1991 in the Czech Republic to get the perfect sound and especially not live. But as usual when it comes to this company, it is a time document that is really good! Maybe not a record that I will put on every day but having it in my collection is something I feel proud of. They have an incredible energy on this record and I can imagine that the audience in Prague on this particular day in 1991 felt more than lovably overrun. They sound angry and Nasrot has a sound that I think is interesting I'm very interested in the Czech punk scene so therefore it's no wonder I like this really much too. So if you are also interested in anything other than English-sung punk, I definitely think you should check out Nasrot! 13/9-2022

NASROT-TOTALEN NASROT(LP-PHR RECORDS PH 140) 


Detta band verkar ha varit mest aktivt under slutet av 80-talet och det känns som om punk var ganska förbjudet i Tjeckien då.  Det hörs på inspelningen för den är ju inte den bästa precis men det som inte saknas istället är vilja, snabba låtar och frenesi för det finna det massor av in Nasrots musik. Det är en ganska primitiv typ av punkrock och de låter riktigt förbannade många gånger och det ska de ha all cred för. Jag tycker om att höra arga band och då kan jag faktiskt tycka musiken är OK även om den inte är jättevälinspelad och det är väl mycket det punk handlade om då. Värt att kolla? Absolut. 6/12-2016


*******

NASROT-TOTALEN NASROT(LP-PHR RECORDS PH 140) 

This band seems to have been most active during the late 80s and it feels as if punk was pretty prohibited in the Czech Republic then. It can be heard on the recording for it is not just the best but that is not lacking instead are a lot of will, fast songs and frenzy for finding lots of that in Nasrots music. It is a rather primitive kind of punk rock and the sounds really angry many times and that they should have all the credit for. I like to hear the angry band, and then I actually think the music is OK even if it is not verywellrecorded and it is very much punk was about then. Worth checking? Absolutely. 6/12-2016