MYTERI-ILLUSION(CD/LP-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD127)

Myteri kanske inte vinner pris som muntraste grupp men de kan vinna priset som en av Sveriges bästa hardcoregrupper. Den här gruppen kan man inte annat än att älska och deras domedagssång tillsammans med snygga melodier och en otroligt hård och bra hardcore som komp till detta. Hela skivan andas domedag med snyggt omslag och ett dyster sådan men som sagt riktigt snyggt. Skulle allt vara så illa som Myteri sjunger så kan man likaväl gå och dränka sig men jag tycker att de ger oss hopp och ger oss chansen att rätta till saker och ting innan det går helt åt helvete. Men det jag fastnar för på den här skivan är de fantastiska gitarrslingorna som verkligen lyfter låtarna. Gillar du svensk crust och aldrig hört Myteri så ska du skämmas(och det gjorde säkert du som precis läste detta och insåg det faktum att du inte hört gruppen innan). Finns egentligen att tveka över och alla springer och köper Illusion med Myteri nu…..ett av Sveriges bästa HC-band har levererat ännu en gång…och det riktigt bra! 12/11-2022

 
********

MYTERI-ILLUSION(CD/LP-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD127)

Myteri may not win the prize as the most cheerful group but they can win the prize as one of Sweden's best hardcore groups. This group you can't do anything but love and their doomsday song along with fancy melodies and an incredibly hard and good hardcore to accompany this. The whole album breathes doomsday with a nice cover and a gloomy one but as I said really nice. Should everything be as bad as Myteri sings, you might as well go and drown yourself but I think they give us hope and give us the chance to correct things before it goes to hell. But what I get hooked on this record are the amazing guitar loops that really elevate the songs. If you like Swedish crust and have never heard Myteri, you should be ashamed (and surely you did if you just read this and realized the fact that you had not heard the group before). There is really to hesitate over and everyone runs and buys Illusion with Myteri now.....one of Sweden's best HC bands has delivered yet again... and that really good! 22/11-2022

MYTERI-RUINER(CD-HALVFABRIKAT RECORDS)

Halvfabrikat fortsätter att ge ut bra skivor. Den här skivan påminner mig om ett Amebix omslag Sonic Mass och bara det ger mig bra vibrationer. Att lyssna eller rättare sagt läsa Myteris texter kanske inte man blir jätteglad av. Det är ganska dystra texter faktiskt men det är ju så världen ser ut ibland om man ser det så. Musikaliskt går det ganska snabbt men det finns ändå en massa melodier och Myteri har faktiskt ett ganska eget sound när man tänker efter. En ganska rå sångare kompas av snabb och ganska tung musik och det är en intressant blandning faktiskt men det är kanske tur att texterna finns tryckta på skivan. Jag är glad att jag inte är trummis i gruppen för han får kämpa på ganska mycket. Ett rått sound som är en som en beskrivning om hur världen ser ut idag! 29/11-2017

 
*******

MYTERI-RUINER(CD-HALVFABRIKAT RECORDS)

Halvfabrikat continues to release good discs. This disc reminds me of an Amebix cover Sonic Mass and just that gives me good vibration. Listening or, rather, reading Myteri's texts may not be terrific. It's quite sad lyrics, but that's the way the world sometimes looks like if you see it that way. Musically, it's quite fast, but there are still a lot of melodies, and Myteri actually has a very own sound when you're thinking about it. A pretty raw singer it´s backed with fast and quite heavy music and it is an interesting mix actually but it may be lucky that the lyrics are printed on the disc. I'm glad I'm not a drummer in the group because he's got to fight quite a bit. A raw sound, which is a description of what the world looks like today! 29/11-2017

MYTERI-MYTERI(CD-HALVFABRIKAT ETC/EVERYDAY HATE RECORDS)

Myteri är verkligen ett band som är arga. Tyvärr lite svårt att höra texterna och tyvärr lite svårt att se texterna i denna lilla CD också men jag tvivlar inte en minut på att det skulle vara några texter om saker som inte är värda att skriva om. För då bemödar man sig inte med att vara så arg! Hardcore javisst men det är inte riktigt den vanlig svenska kängpunken utan det är en gitarr där i bakgrunden som får mina emokänslor att svalla. Jag har kanske fel där men den gitarren gör mycket för musiken och att Myteri låter ganska eget egentligen. Det känns som om den gitarristen är en skicklig gitarrist och det är kul att han får ut det i denna hårda musik. Så det finns mycket i Myteris musik som är bra men jag skulle vilja ha en sång som jag hörde lite bättre! 24/7.2016

*******

MYTERI-MYTERI(CD-HALVFABRIKAT ETC/EVERYDAY HATE RECORDS)

Myteri is truly a band that is angry. Unfortunately a bit hard to hear the lyrics and unfortunately a bit hard to see the lyrics in this little CD as well but I do not have a doubt a minute that there would be a few texts about things that are not worth writing about. For then endeavoring to not to be so angry! Hardcore yes but that's not really the typical Swedish crustpunk but it is a guitar there in the background that makes my emofeelingsto surge. Maybe I'm wrong there but the guitar does a lot for the music and the Myteri sounds really own really. It feels as if the guitarist is a skilled guitarist, and it's great that he gets out that of this hard music. So there is much in Myteris music which is good but I would like to have a singer(not another singer) that I heard a little bit better! The lyrics I mean. 24/7-2016

MYTERI-THE SILENT DEATH(MINI-CD UR VÄGEN PAPPA BETALAR)

Fyra låtar med Göteborgsbandet Myteri som bildades tidigt 2013. Grabbarna är skäggiga och ser inte ut som ett crust-band ”ska” göra men vad gör det när de låter som ett. Det är aggressivt, snabbt och det finns en del melodier i allt ”väsen” så alla ingredienser som ska finnas finns med i deras anrättning. Jag ser Myteri som ett band för framtiden och kan de bara modifiera sina låtar lite grand och få till en ljudbild som är lite klarare eller rättare sagt få fram sången lite till så skulle jag vara riktigt nöjd. Nu är jag nöjd med ilskan och tempot…jag vill ha lite annat ljud men gruppen är ju inte så gammal och har kanske inte riktigt funnit sitt sound. Men bra är det….26/8-2014

*******

MYTERI-THE SILENT DEATH(MINI-CD UR VÄGEN PAPPA BETALAR)

Four songs with Gothenburg band Myteri which was formed early 2013 boys are bearded and does not look like a crust band "should" do but what does it do when they sound like one. It is aggressive, fast, and there are some songs in particular "essence" so all the ingredients that should be included in their dish. I see the Myteri as a band for the future and if they can only modify their songs a little and get a sound that is a little clearer or rather bring out the vocals a bit more, I would be really happy. Now I'm happy with the anger and tempo ... I want some other sound but the group is not so old and have not quite found their sound. But good is it ... .26/8-2014