MY OWN FEAR-VIOLENCE MADE HISTORY(CD-MUSIC RECORDS)

 

Man hör ju ganska fort att den här gruppen är inspirerad av snabb och tunga hårda akter inom thrash/death-metal. Sångaren låter som om han är uppväxt i helvetet med den hårda röst han har. Tänker ofta på hur jobbigt det måste vara att sjunga så eller rättare sagt att det måste ta på krafter och röst. Sedan har gruppen faktiskt några lugna partier i några av låtarna och det tror jag helt klart att de vinner på. Och då menar jag lugna eller kanske partier som går lite långsammare än de snabba partierna. Trummisen får jobba på precis som många andra i den här genren och jag tror säkert att han är helt slut efter ett rep, spelning och liknande. Bra träningspass det måste var. Jag är ju inte så bevandrad i den här typen av musik även om jag kan uppskatta det ganska mycket så jag har svårt att droppa några namn men som en blandning av Slayer, Napalm Death och death metal…Skön musik att slappa till eller kanske inte men en energikick får jag i alla fall! 18/1-2023


*******

MY OWN FEAR-VIOLENCE MADE HISTORY(CD-MUSIC RECORDS)

 

You hear pretty quickly that this group is inspired by fast and heavy hard acts in thrash/death-metal. The singer sounds like he grew up in hell with the harsh voice he has. Often think about how hard it must be to sing like that or rather that it must take on forces and voice. Then the group actually has some quiet parties in some of the songs and I think they clearly win on that. And I mean calm or maybe parties that go a little slower than the fast parties. The drummer gets to work on just like a lot of people in this genre and I think he's probably completely exhausted after a rehearsal, gig and the like. Good workout it must have been. I'm not that versed in this kind of music although I can appreciate it quite a bit so I have a hard time dripping any names but as a mix of Slayer, Napalm Death and death metal... Nice music to relax or maybe not but I get an energy boost anyway! 18/1-2023