MÖYHY-VEIKOT/SEKRET TEKNIK-EL MIRACLE/THE DANCE(SINGEL-STUPIDO RECORDS STUPIDO 389)


Detta var inte vad jag tänkt mig riktigt. Jag kommer att tänka på en gammal grupp som jag lyssnade på när jag var liten och det var gruppen Space och det är lite av samma musik som den här gruppen pysslar med. Ganska hård synthar musik men utan sång på El MIRACLE och jag tycker den är rätt skön faktiskt. The dance med Sekret teknik fortsätter i samma stil men här vi lite robotsång a’la Kraftwerk och den låter är klart bättre tycker jag och höjer man en hel del så blir det riktigt festligt faktiskt. Kanske inte en singel jag kommer att lyssna på varje dag men jag kan tänka mig att The dance kommer att spelas då och då här hemma. 21/9-2022


******

MÖYHY-VEIKOT-EL MIRACLE/THE DANCE(SINGEL-STUPIDO RECORDS STUPIDO 389)

 

This wasn't what I had in mind really. I come to think of an old group that I listened to when I was a kid and it was the group Space and it's kind of the same music that this group is doing here. Pretty hard synth music but without vocals on El Miracle and I think it's pretty nice actually. The dance with Secret Teknik continues in the same style but here we a little robot song a'la Kraftwerk and it sounds is clearly better I think and if you raise a lot it will be really festive actually. Maybe not a single I'll listen to every day but I can imagine the dance will be played from time to time here at home. 21/9-2022