MONUMENT-ABYSS(CD-HUMMUS RECORDS/BITE IT)

 

En väldigt lugn inledning på skivan och det är nästan så att gruppen inte hörs inledningsvis. Men det ändrar sig efter hand men det är ändå ganska lugn musik som är grejen för Monument men visst hettar det till lite grand och jag tänker nästan på en artist som Nick Cave i några av låtarna. Jag vet inte riktigt varför men jag tror att det är en komplimang för gruppen i alla fall.  Svåra att lägga i ett fack är de i alla fall och indie passar väl bra in på beskrivningen men indie är ju ett ganska vitt begrepp så det är ju en ganska skön känsla att klara sig med det. Musiken har ett eget sound på något sätt och det är att det låter lite skevt eller hur jag ska beskriva musiken men det kanske är fel på min CD men soundet är sådant. Det är en ganska udda upplevelse men skön sådan att lyssna till gruppen så varför inte kolla in om ni inte vill ha den vanliga indierocken. 13/2-2023


******

MONUMENT-ABYSS(CD-HUMMUS RECORDS/BITE IT)

 

A very quiet introduction to the record and it's almost like the group isn't heard initially. But it changes gradually but it's still pretty calm music that's the thing for Monument but certainly it heats up a little bit and I almost think of an artist like Nick Cave in some of the songs. I don't really know why but I think it's a compliment to the group anyway. Hard to put in a special style they are anyway and indie fits well with the description but indie is a pretty broad concept so it's a pretty nice feeling to get by with it. The music has its own sound in some way and that is that it sounds a bit skewed or how I should describe the music but it may be wrong on my CD but the sound is like that. It's a rather odd experience but nice one to listen to the group so why not check out if you don't want the usual indie rock. 13/2-2023