MONICA AND THE EXPLOSION-GO OUT(CD-HANDS UP MUSIC HUPCD2101)

De här 9 låtarna spelades tydligen in 2016 men fick en uppfräschning 2021. Detta är gruppen femte album(jag hara bara två )och gruppen består av två medlemmar från min gamla favoritgrupp Destructors och det är ju kul tycker jag att svenska Monika har fått med dem på skivan. Det är lite mer instrument än jag är van vid när det gäller hennes musik annars. Ungefär lite som när Billy Bragg lät andra kompa honom och inte var bara han och en gitarr. 25 minuter senare kännner jag mig riktigt glad för Monica har en skön attityd tycker jag och även om det låter”akustiskt” så är det mycket punkig musik. Kanske inte en skiva eller grupp som kommer att bli världskändis men känslan när man lyssnar på den gör i alla fall mig upprymd. Så har du aldrig hört Monica and the Explosion så är det dags nu. Gör slag i saken och lyssna på gruppen, köp skivan om den finns kvar. Ren glädje utlovas! 3/9-2021

********

MONICA AND THE EXPLOSION-GO OUT(CD-HANDS UP MUSIC HUPCD2101)

These 9 songs were apparently recorded in 2016 but was refreshed in 2021. This is the group's fifth album (I have only two ) and the group consists of two members from my old favorite group Destructors and it's fun I think Swedish Monika has got them on the record. It's a little more instrument than I'm used to when it comes to her music otherwise. Kind of like when Billy Bragg let others play behind him and wasn't just him and a guitar. 25 minutes later I feel really happy because Monica has a nice attitude I think and although it sounds "acoustic" it is very punky music. Maybe not a record or group that will become a world celebrity, but the feeling when you listen to it at least excites me. Have you never heard Monica and the Explosion, it's time now. Make a move and listen to the group, buy the disc if it's still there. Pure joy is promised! 3/9-2021

MONICA AND THE EXPLOSION-LESS FRENETIC(CD-HANDS UP HUPCD1601)

Denna gång är Monica ensam med en gitarr och har inte något band med sig. Det känns ju självklart mer naket än innan och de 8 låtarna visar ju det nakna soundet på ett ypperligt sätt. Det som förut var lite akustik punkig musik har blivit akustisk punkig musik ;-) Mycket beror nog på Monica sångröst och de korta låtarna och vi har fått en kvinnlig Patrick Fitzgerald tycker jag och Monica röst passar ypperligt till den akustiska gitarren och helt klart tycker jag att hennes röst är en röst som man verkligen tar på allvar för när Monica sjunger så lyssnar man. Singer/Songwriter visst kan man kalla det för det men detta är något mer och något bättre.  Jag skulle nog vilja skriva in Monica i punkhistorien och det jag också skulle vilja att höra är Monica med ett fullt band bakom sig och detta ihop med ett mer elektrifierat punkigt sound. 12/9-2016

*******

MONICA AND THE EXPLOSION-LESS FRENETIC(CD-HANDS UP HUPCD1601)

This time, Monica is alone with a guitar and have no band with her. It feels obviously more naked than before and the eight songs show the bare sound admirably. What was a little acoustic punk music has become acoustic punk music;-) Much probably it depends on Monica singing voice and the short songs and we have had a female Patrick Fitzgerald, I think, Monica have a voice which is excellently suited to the acoustic guitar and clearly I think that her voice is a voice that we really take seriously because when Monica sings so does people listen. Singer / Songwriter of course one can call it that, but this is something more and something better. I would probably like to write Monica in to the punk history and I also would like to hear Monica with a full band behind her, and this together with a more electrified punky sound. 12/9-2016

MONICA AND THE EXPLOSION-SHUT UP(CD-HANDS UP MUSIC HUPCD1001)

Den här tjejen tycker jag verkar intressant. Tydligen svenska och på denna skiva spelar hon ihop med forne UK-Subs-medlemmen Paul Slack. Punkigt på något gott akustiskt sätt är det i alla fall och jag kan tänka mig att Anna Ternheim skulle kunna låta såhär om hon tuffade till sig lite. Någonstans mittemellan Michelle Shocked, Patrick Fiztgerald och Billy Bragg skulle man kunna säga att detta ligger och det är väl inte så att akustisk punk är så stor i världen men de artister som finnas uppskattar jag mycket och det gör jag med Monica också. Korta låtar som håller sig mellan 2.01 och 3.44 så det är många små pärlor som vankas när ni lyssnar på skivan.  18/4-2012

*******

MONICA AND THE EXPLOSION-SHUT UP(CD-HANDS UP MUSIC HUPCD1001)

This girl seems to be interesting. She´s Swedish and on this record she plays with the former UK-Subs-member Paul Slack. Punky in some way in some good acoustic way and I can imagine that Anna Ternheim could have been sounding like this if she was a little bit tougher.Somewhere between Michelle Shocked, Patrick Fitzgerald and Billy Bragg could you say that this is and it´s not so much acoustic punk around nowadays but the artists which are around I really appreciate and that I do with Monica too. Short songs which is somewhere between 2.01 to 3.44 so it´s many pearls which is waiting for you when you listens to the record. 18/4-2012

MONICA AND THE EXPLOSION-MONICA AND THE EXPLOSION HUPCD 0701)

Första skivan med Monica är den minst lika bra som den senaste och musiken skiljer sig väl inte nämnvärt från senaste skivan Shut up och det handlar om akustisk musik och då menar jag inte den typen av akustiskt musik som Göran Söllscher spelar utan en mer punkig stil av singer/songwriter stilen och Monica låter arg eller jag skall kanske säga engagerad när hon sjunger fram sina texter i låtar som Avenue, Who Gives a damn och Shitty-pretty. Riktigt intressant är hon i alla fall och det är lite konstigt tycker jag att jag inte hört henne innan tycker jag men jag kan ju inte få allt. 18/4-2012

*******

MONICA AND THE EXPLOSION-MONICA AND THE EXPLOSION HUPCD 0701)

The first record with Monica is as good as the latest one and the music isn´t not so different if you compare with the record Shut Up and we´re talking about acoustic music and then I don´t mean the type of music that Göran Söllscher is playing because this is more a punky style of the singer/songwriter style and Monica sounds angry or maybe I should say engaged when she sings her lyrics in songs like Avenue, Who Gives a damn and Shitty-pretty. Really interesting is she anyway and it´s a little bit weird that I haven´t heard anything about her before but I cannot get everything. 18/4-2012