MODRY TANKY-BEZNADEJ(LP-PHR RECORDS PH 264)


PHR RECORDS fortsätter sin kulturgärning och släpper gamla tjeckiska grupper på sitt bolag. Jag älskar att tänka på hur farligt det egentligen var när de släppte ut denna första gången 1987och att spela punk innan muren föll. MODRY TANKY spelar en ganska snäll och lite annorlunda punk men den går rakt in i hjärtat tycker jag. Nu kan jag ju inte tjeckiska men hoppas och tror att texterna är tuffa och hårda mot regimen. Men det är egentligen skit samma för det intressanta är ju att de vågade. Men musiken går kanske mer mot new wave än att det är hardcore om man säger så. Går egentligen inte att jämföra med något och det är ju oftast bra…Det betyder inte på något sätt att det är jättekonstig eller dålig musik…tvärtom. Musiken känns upplyftande på något sätt. Kanske inte något för den som vill ha välspelad USHC eller något sådant men för er som är nyfikna på all punkmusik är det ett givet köp. 31/7-2022


*******

MODRY TANKY-BEZNADEJ(LP-PHR RECORDS PH 264)

 

PHR RECORDS continues its cultural deed and releases old Czech groups on its label. I love thinking about how dangerous it really was when they first released this in 1987, and playing punk before the wall fell. MODRY TANKY plays a pretty kind and slightly different punk but it goes straight to the heart I think. Now I don't know Czech, but I hope and believe that the texts are tough and tough on the regime. But it's really shit the same because the interesting thing is that they dared. But the music perhaps goes more towards new wave than it being hardcore if you say so. Can't really be compared to anything and that's usually good... That doesn't in any way mean it's really weird or bad music... on the contrary. The music feels uplifting somehow. Maybe not something for those who want well-played USHC or something like that but for those of you who are curious about all punk music, it is a given purchase. 31/7-2022