MISTY ROUTE-WITHOUT A TRACE(CD-BITUME BCD 021)

Som jag förstår det så är detta en grekisk grupp. De ska tydligen spela någon form av alternativ metal och det kanske är två ord som beskriver gruppen bra! Ja det är inte traditionell metal eller hårdrock om man vill kalla det så utan här finns influenser från indie och lite progressiv musik. Ganska långa låtar är grejen för gruppen och en låt som Sweet revenge är nästan en låt som kunde tävla om ballad som är lik Unforgiven eller något sådant, jag menar inte att den låter så men har en liknande uppbyggnad som Metallicas låt och borde kunna bli en hit tycker jag. De kan spela hård musik i Grekland också…det är uppenbart. Så varför inte vidga dina vyer när det gäller musik från andra länder än Sverige, England och USA, De sjunger på engelska så ni behöver inte vara oroliga för att det är något ”konstigt” språk eller liknande. Skivan spelades in 2021 men det är först nu den finns fysiskt så det är därför recensionen kommer ut nu! 13/11-2023


*******

MISTY ROUTE-WITHOUT A TRACE(CD-BITUME BCD 021)

 

As I understand it, this is a Greek group. They ́re going to play some sort of alternative metal and that ́s maybe two words which describes the group good! Yes, it's not traditional metal or heavy metal if you want to call it that, but here we have influences from indie and some progressive music. Really long songs is the thing for the group and a song like Sweet revenge is almost a song that could compete for a ballad that is similar to Unforgiven or something like that, I don ́t mean that it sounds like that but it has a similar structure as Metallica's song and should be able to be a hit I think. They can play hard music in Greece too... That is obvious. So why not broaden your horizons when it comes to music from other countries than Sweden, England and USA, they sing in English so you don ́t have to be worried that it ́s some "strange" language or similar. The album was recorded in 2021 but it's only now that it's physically available so that's why the review is coming out now! 13/11-2023