MISTERFUZZYB-PAIN & EUPHORIA(CD-M & O MUSIC)

 

Jag tror att denna kille är fransman som spelar allt själv men sjunger på engelska. I introlåten Adrenaline Rush låter det väldigt lekfullt och jag får tankar på Weezer, Gang of Four, Gary Numan(det är något som påminner mig om låten Cars) och Franz Ferdinand på samma gång. En låt som verkligen berör mig! Musiken fortsätter och det är lite av samma stil och jag gillar hans lekfullhet och framförallt att man ändå inte alltid vet vad som döljer sig bakom nästa låt. Jag tycker att han har ett ganska svårt namn att komma ihåg men annars har de kvaliteer att bli ett riktigt känt band för musiken har så många olika infallsvinklar och jag skulle kunna räkna upp en massa andra band också som har influerat honom men de har lyckats pussla ihop alla dessa influenser till en ganska egen musik i slutändan ändå. Vad är det för genre…jag skulle kalla det indie….Vill ni ha mer namn…Blur, Oasis, Nirvana…jag tycker ni ska bilda er en egen uppfattning för detta är bra! Köp skivan here 7/10-2021


*******

MISTERFUZZYB-PAIN & EUPHORIA(CD-M & O MUSIC)

I think this guy is French and he plays everything and but sings in English. In the intro song Adrenaline Rush it sounds very playful and I get thoughts of Weezer, Gang of Four, Gary Numan (it's something that reminds me of the song Cars) and Franz Ferdinand at the same time. A song that really touches me! The music continues and it's a bit of the same style and I like hisplayfulness and above all that you still do not always know what is hidden behind the next song. I think hep has a pretty hard name to remember but otherwise they have the qualities to become a really famous band because the music has so many different angles and I could list a lot of other bands as well that have influenced him but they have managed to puzzle put all these influences into a pretty own music in the end anyway. What kind of genre is it… I would call it indie…. Do you want more names… Blur, Oasis, Nirvana… I think you should form your own opinion because this is good! Please buy the record here 7/10-2021