MISFIT MANIACS-SECOND THOUGHTS(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS034)

 

Vi har hört dessa tjejer en gång tidigare på en Grönpepparsamling. De spelar en typ av musik som kanske inte riktigt är punk som vi är vana vid utan det går lite långsammare här. Jag får lite grungefeeling inledningsvis. Det fortsätter på det viset och deras musik är intressant…helt klart och visst här punkinfluenser men jag skulle nog kunna sträcka mig så långt till att de till och med lyssnat på 70-talsmetal känns det som ibland och självklart Bikini Kill, Hole etc etc. Eller jag vet ju inte vad de lyssant på men jag kan tänka mig att det är mycket samma influenser. Inte så vanlig musik för att komma från Sverige och jag tror säkert folk kan bli intresserade utomlands av denna grupp. Så det kanske är dags att satsa på utlandet nu Grönpeppar records.6 starka låtar av ett ungt band som har kommit en bit som musiker redan. Dirty Mouth har ett snabba sound och den blir nog min favorit på skivan. 28/6-2023


*******

MISFIT MANIACS-SECOND THOUGHTS(CD-GRÖNPEPPAR RECORDS GPS034)

 

We've heard these girls once before at a Grönpeppar-compilation. They play a type of music that may not be quite punk as we are used to, but it goes a little slower here. I get a little grunge feeling initially. It continues like that and their music is interesting... Clearly and certainly here punk influences but I could probably stretch so far that they even listened to 70's metal it feels like sometimes and of course Bikini Kill, Hole etc etc. Or I don't know of course what they listened to but I can imagine that it is very much the same influences. Not so common music to come from Sweden and I think for sure people can be interested abroad in this group. So maybe it's time to go abroad now Grönpeppar records.6 strong songs by a young band that has come a bit as musicians already. Dirty Mouth has a fast sound and it will probably be my favorite on the album. 28/6-2023