MCRACKINS-WAKE THE FUN UP!!(CD-WAKE THE FUN UP!)

Första skivan på 13 år och deras 17:e allt som allt (fullängdare). Jag blir glad med en gång när jag hör gruppen och minns med glädje tillbaks till när jag och en kompis såg dem i Göteborg och var backstage och snackade en hel del med dem.  De kör igång med en låt som heter Annabelle och där finns de vanliga influenserna. 60-tals pop, Ramones etc etc och självklart McRackins soundet. Ni som har hört dem förr kommer absolut inte att bli besvikna för sådan här musik och deras låt Lockdown Lonely är ju en klassisk låt redan nu….så jävla bra! Om man inte investerar i den här skivan eller i alla fall lyssnar på dem på någon streamingtjänst eller liknande så gör man ett stort fel. Sådan här punk känns så mycket fredag på något sätt och det känns fantastiskt att lyssna på skivan förstgången på just en fredag som jag gör idag för man har ju den där bubblande känslan av att snart få vara ledig och det gör ju inte saken sämre när man får lyssna på deras melodiska och glada punkrock. Det var så länge sedan jag lyssnade på dem sist men nu är det dags igen att plocka fram de gamla skivorna för deras punk är så jävla bra och de skulle vara större än vad de är och framförallt skulle jag vilja se dem igen! 16/6-2023

********

MCRACKINS-WAKE THE FUN UP!!(CD-WAKE THE FUN UP!)

First album in 13 years and their 17th in all (full-length). I am happy right away when I hear the group and remember with joy back to when me and a friend saw them in Gothenburg and were backstage and talked a lot with them. They start with a song called Annabelle and there are the usual influences. 60's pop, Ramones etc etc and of course McRackins sound. You who have heard them before will definitely not be disappointed for this kind of music and their song Lockdown Lonely is a classic song already now ... so damn good! If you don't invest in this record or at least listen to them on some streaming service or similar, you're making a big mistake. This kind of punk feels so much Friday in some way and it feels amazing to listen to the album for the first time on just a Friday as I do today because you have that bubbling feeling of soon being free and it does not make things worse when you get to listen to their melodic and happy punk rock. It's been so long since I listened to them last but now it's time again to pick up the old records because their punk is so damn good and they would be bigger than they are and above all I would like to see them again! 16/6-2023

MCRACKINS-IT AIN´T OVER EASY(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 164)

McRackins är ett av mina absoluta favoritband och den kvällen jag och Göran såg dem spela live är något som värmer mig än idag även om det var tre år sedan. Deras Ramones-inspirerade punkrock har ett sound som gör mig glad och skivan kommer att rulla eller gå i min CD-spelare många gånger innan den ställs in bland de andra skivorna. De har en låt som heter Nerdcore rising och det är kanske ett bra uttryck på deras musik …nerdcore alltså. De 14 låtarna håller alla riktigt hög klass och ett band som McRackins håller punkflaggan högt även om de inte har texter som kanske är ”punknormala” utan mest roligt och gott att lyssna till. 2/3-2010

********

MCRACKINS-IT AIN´T OVER EASY(CD-WOLVERINE RECORDS WRR 164)

McRackins is among my absolute favouritebands and that night I and Göran saw them play live is something which warms me even if it was three years ago. Their Ramones-styled punkrock have a sound which really makes me happy and the record will roll or maybe go a lot in my CD-player many times before it´s going into my compilation of records. They have  a song called Nerdcore Rising and that´s maybe a good expression of their music….nerdcore I mean. The 14 songs holds all of them really high class and a band like McRackins holds the punkflag really high even if they haven´t lyrics which is the “punknormal” and it´s mostly fun and good to hear them. 2/3-2010

MCRACKINS-EGGZIT(CD-CHEAPSKATE CSR026)

Jag minns med glädje när jag såg gruppen i Göteborg våren 2007. Det gör tydligen gruppen också eftersom mitt namn finns på tacklistan men det är inte därför jag bara älskar denna skivan. Nu när Ramones inte finns mer så är McRackins ett fullgott alternativ. Inte så att de låter som dem även om de har vissa influenser därfirån utan mer att tempot och deras spelglädje påminner om samma treackordspunk. I Divided in two tycker jag till och med att det finns vissa Hellacopterstendenser men annars är det samma stuk som vanligt med snygga körer och glad poppig punkrock som man bara vill poga eller dansa till….men det känns som om detta nästan är Mcrackins bästa skiva…..28/8-08

********

MCRACKINS-EGGZIT(CD-CHEAPSKATE CSR026)

I remember with happiness when I saw the group in Gothenburg the spring 2007. That does the group also because I´m on the thank you list but it´s not only why I really love this record. Now when Ramones not is here anymore so is Mcrackins a really good alternative. Not so that they sound like Ramones but sure they have influences from there but it´s more the tempo and their happiness to play which reminds me of the same threechrodpunk. In Divided in two I almost think there is some Hellacopters tendencies but otherwise it´s the same style as always with nice choirs and happy poppy punkorck which you only want to dance and pogo to…but it almost feels like this is Mcrackins best record ever…28/8-08

MCRACKINS-MP3 DISCOGRAPHY VOL 2 1998-2006(CD-MP3)

Samma sak här med över 5 timmar musik av diverse slag med Mcrackins. Först ut är tre låtar från en samlingsskiva på Bam Magazine från Italien. Första låten där är superb och vilket ös det är på den. Bat out of shell finns ju recenserad nedan så den lägger vi inte så mycket krut på. Comicbooks & bubblegum kom 1999 och den startar med en ganska rå gitarr och de 15 låtarna är ännu en uppvisning i suverän bubblegumpunk av bästa slag. Att man inte hört denna grupp förr. Mcrackins vs The Manges kom är 2000 och är en skiva som verkligen kryllar av poppiga punklåtar och bakgrundskörer som man smälter inför. I want you around är en ballad i en stil som Ramones skulle vara avundsjuka på. Unrealesed 2006 är fyra låtar som inte borda vara osläppta….inget nytt men ändå riktigt bra. Oddities and Eggcenticites vol 2 släpptes ??? och här får vi lyssna till ett trettiotal riktigt bra låtar som även de har Mcrackins speciella stil förutom Freaks som nog är den tuffaste låten hittills. Till och med en cover här med Baby Baby och Vibrators. Även en Kiss-cover fär vi och på den vägen är det. Oddities vol 1 och den skiljer sig väl inte så mycket från tvåan förutom att det inte är så många covers. Men Surrender av Cheap Trick gör de bra. Deras Pinhead som heter Egghead här är fräck. Punk Cock från 1997 är 7 outsläppta låtar som även dem är riktigt bra och man förstår inte varför de inte är utsläppta.  Som avslutning på allt ger de oss 12 Ramones låtar och de har plankat hela Too Tought to die och den släppte de ut år 2000. Riktigt bra covers men vad trodde ni annars…..20/10-06

********

MCRACKINS-MP3 DISCOGRAPHY VOL 2 1998-2006(CD-MP3)

 The same thing here with 5 hours of music of different kind with Mcrackins. First out is three songs from a compilation from Bam magazine from Italy. The first songs is superb and what speed it is on that. Bat Out of shell is reviewed down below so that we don´t put so much energy on. Comicbooks & bubblegum came 1999 and it starts with a really raw guitar and the 15 songs is another show in relay good bubblegumpunk of the best kind. That I haven´t heard thiis group before. Mcracking vs The Manges came year 2000 and it's a record which is filled with poppy punksongs and backgroundchoirs which you smelt when you hear. I want you around is a aballad in the same style as Ramones which would be jealous on. Unreleased 2006 is four songs which should be unreleased…nothing new but really good. Oddities and Eggcenticites vol 2 was released ???? and here we listen to about thirty songs which all have Mcrackins own style except Freaks which is the toughest songs this far. And a cover with Baby baby of Vibrators we get and a Kiss-cover I was made for lovin you. Oddities vol and that one isn´t so far away from vol 2 except that it isn´t so many covers. But Surrender by Cheap rick they do really good. Their pinhead which is named Egghead here is really good. Punkcock from 1997 isn´t released and you can´t  understand why not. In the end of this record they give us 12 Ramones songs and they have covered the whole Too tough to die and they released that year 2000. Really good cover, but what do you think….(EIGHT) 20/10-06

MCRACKINS-MP3 DISCOGRAPHY VOL 1 1995-1998(CD-MP3)

 Ganska roligt koncept det här….9 skivor (5 timmars musik) på en och samma skiva och först ut är Back to the Crack från 1996 som är fylld med 18 låtar av powerfylld punkrock a´la Ramones/Queers fast med ett poppigare sound och höjdpunkterna här är många men Envelope är en riktig favoritlåt. Spazz med sin orgel är också en riktig höjdare. Best Friend från 1997 startar starkt med titellåten och där vill man bara upp och dansa till deras powerpunk…snygga körer är det också. I am the Eggman verkar vara en solo CD med Bil och han är ett av de två äggen i bandet och soloskivan skiljer sig inte mycket från bandets egna skivor utan den är också en orgie i välspelad poppig punk…så bra. In on the Yolk från 1996 startar med en riktig Ramoneslåt  och man blir riktigt glad och det blir av deras låttitlar också eller vad sägs om The great vegetable dilemma eller Eggs in Space och Bubblepunk är väl en bra beskrivning av musiken de spelar.Live in Madrid kom ut 1998 och är en formidabel uppvisning i den simpla konsten att spela punk live….måste vara fantastiskt att se denna grupp live. Planet of the Eggs verkar vara deras tidigaste inspelning och här känns det som om det är lite tuffare sound än på de senaste alstrena även om det inte skiljer sig så mycket. S.T.U.P.I. vet jag inte riktigt när den kom men här har vi en skiva med riktigt bra ljud tycker jag och snabbspelad punk med otroligt mycket melodier. Short & Sweet kom 1996 och är även den en underbar liten skiva med sann Ramonesanda även om det absolut inte är något plagiat men grunderna kommer därifrån. What came first är en tidig sak från 1995 och även där är Ramones influenserna uppenbara men så trevligt de gör det.   18/10-06

********

MCRACKINS-MP3 DISCOGRAPHY VOL 1 1995-1998(CD-MP3)

 Really fun concept this one….9 records(5 hours of music) in one and the same record and first out is Back to the Crack from 1996 which is filled with 18 songs of powerfilled punkrock a´la Ramones/Queers but with a poppier sound and the highlights here is many but Envelope is a really good favouritesong. Spazz with it's organ is also a really good one. Best Friend from 1997 starts strongly with the titletrack and there you only want to get up and dance to the powerpunk…nice choirs is it also. I am the Eggman seems to be a solo CD with Bil and he is one of the tow eggs in the band and the solorecord isn’t so far away from the bands records and it's an really good record in the style of poppy punk. In the Yolk from 1996 starts out with a real Ramonessong and you become really happy of their songtitles or what to say about The great vegetable dilemma or Eggs in Space and Bubblepunk which feels like a good desription on their music. Live in Madrid came out 1998 and is a really good show in the simple art of playing punk live….must be fantastic to see this group live. Planet of Egges must be one of their earliest recordings and here it feels like they´re having a tougher sound than on the later releases even if it isn´t so far away from them. S.T.U.P.I. I don´t know when it came but here we have a record with really good sound quality I think and wellplayed and fast punk with incredibly much melodies. Short & Sweet came 1996 and is also that a wonderful little record in true Ra,onesspirit and even if it's not a copy of them but the groundmusic is there. What came first came 1995 and even there the Ramones-imfluences is really clear but how nice they do this.  18/10-06

MCRACKINS-BAT OUT OF SHELL(CD-WYNONA RECORDS WR 40)

 Med en stor fascination för ägg ger oss Mcrackins en riktigt bra skiva fylld med bra powerpunk. Här finns influenser både från Beach Boys, Ramones, Psychotic Youth och ni börjar förstå vilken typ av band vi snackar om här. Mycket bra melodier och stämmor och den spröda typen av musik ger mig fantastiska vibbar. Man vill upp och hoppa lite grand , man blir glad och framförallt vill man lyssna på skivan igen. Det känns som om man tagit det bästa från 60-talspopen och blandat detta med punkrock från 70-talet och allt detta i en modern tappning. 22/9-06

*******

MCRACKINS-BAT OUT OF SHELL(CD-WYNONA RECORDS WR 40)

With a big fascination for eggs gives us Mcrackins a really good record filled with good powerpunk. Here´s influences both from Beach Boys, Ramones, Psychotic Youth and you can start to understand which type of bands we´re talking about. Many good melodies and choruses and the frail type of music gives me fantastic vibes. I want to go up and jump a little, you become happy and most of all you want to listen to the record again. It feels like if they have taken the best from the 60´s pop and mixed that with punkrock from the 70´s and everything of this in a modern style. 22/9-06