MCKITRICK, JENIFER-PLAID ALBUM(CD-R)

Jag känner mig hedrad eftersom jag fick ett ex av denna skiva som bara finns ett fåtal ex av. Jag intervjuade Jenifer för över tjugo år sedan men hon hör av sig då och då..Jag kollar in skivan och en låt som MCL är en riktigt skön låt. Svår att beskriva musikaliskt förutom att jag vill säga att det är lite galet och riktigt bra och det är ett väldigt lekfullt sound.  När pianot på Open Boat kommer upp så blir det en lugn och vacker låt som kom lite oväntat. Tänker lite på Svenska artister som Frida Hyvönen och Maia Hirasawa och liknande. Det som är lite roligt med Jenifer är att hon inte fastnat i någon speciell musikstil för Laisse Tomber les filles för mina tankar till cirkusmusik på samma gang som jag hör Tom Waits så ni förstår ganska fort att Jenifer her en magisk stil att kunna bemästra många genres. I´m ready blir nästan lite punkig med sin fart i musiken och jag bara älskar den låten. På den här vägen är det mest hela tiden och kolla in den här tjejen för hon är begåvad som bara den och borde fått mer utrymme här i musikvärlden. 8/6-2023


*******

MCKITRICK, JENIFER-PLAID ALBUM(CD-R)

I feel honored because I got a copy of this album that there are only a few copies of. I interviewed Jenifer over twenty years ago but she gets in touch from time to time. I check out the album and a song like MCL is a really nice song. Hard to describe musically except that I want to say that it's a bit crazy and really good and it's a very playful sound. When the piano on Open Boat comes up, it becomes a calm and beautiful song that came a little unexpectedly. Thinking a bit about Swedish artists like Frida Hyvönen and Maia Hirasawa and the like. What's a little funny about Jenifer is that she doesn't get caught up in any particular style of music because Laisse Tomber les filles brings my thoughts to circus music at the same time as I hear Tom Waits so you understand pretty quickly that Jenifer has a magical style to be able to master many genres. I'm ready almost gets a little punky with its speed in the music and I just love that song. On this path, it's most all the time and check out this girl because she's talented as just that and should have been given more space here in the music world. 8/6-2023

MCKITRICK,JENIFER-GLOW(CD)

Den här tjejen förtjänar verkligen att bli sedd och hörd över hela världen för sådan här musik är bara så bra. Här finns väl influenser både från Pretenders, Janis Joplin, Joni Mitchell och allt detta blandat med en punkig uppväxt kan jag tänka mig. Hon sjunger som en gud och jag bara inte kan sluta att gapa när jag hör henne. För hennes låtar är inte bara bra, de är medryckande på ett poppigt vis och det är framförallt intressanta. Det är svårbeskrivbart och det bästa är att ni kollar in denna rocktjej innan någon annan gör det för jag tror mycket på henne (ÅTTA) 7/2-01

********

MCKITRICK,JENIFER-GLOW(CD)

 This really deserves to be seen and heard all over the world because this type of music is so good. Here´s influences from  Pretenders, Janis Joplin, Joni Mitchell and all of this mixed witha punky grown up I can think and imagine. She sings like a god and Chuck Prophet is on the record with his guitar. Because her songs isn´t only good songs , they make me swing in a poppy way and they are in the first place very interesting. It´s hard to define her music but it´s best you check this rockgirl out before any other guy do it(EIGHT)t  7/2-01