MAYAK-CUT THE ROPES(CD)

Oj…det här med att bli överkörd kan man ju bli på olika sätt men Mayak försöker att göra det med musik och de här fyra tunga och aggressiva låtarna kör verkligen över mig. Helt klart är det fräckt tycker jag för den här typen av musik och när man lyssnar på Another day will rise så blir sanningen bedagad för mer än så här kan man nog inte bli överkörd tror jag. De är inte snälla i denna grupp kan jag tänka mig. Inte som musiker i alla fall, de är säkert jättesnälla som människor eftersom de har fått ut det här. Kolla in det här om ni vill få en brutal upplevelse.  2/3-2015

*******

MAYAK-CUT THE ROPES(CD)

Oops ... this by being run over, one can be in various ways but Mayak trying to do it with music and these four heavy and aggressive songs really run over me. Clearly, it is brazenly I think for this kind of music, and when listening to Another Day Will Rise becomes the truth faded for more than this one might not get run over, I think. They are not nice in this group, I can imagine. Not as a musician anyway, they are certainly very kind to people because they have got this out. Check this out if you want to get a brutal experience.2/3-2015

MAYAK-ALLEGIENCE TO NONE(CD)

Ännu en överkörning av Mayak och deras otroligt tuffa hardcore bara kör över mig med full kraft mest hela tiden och jag blir nästan lite rädd för hur jag skall klara denna dag efter detta. Känner mig rädd att bli överkörd av något annat band men det kan man nog inte bli mer så Mayak har nog slagit det rekordet. De sju låtarna samsas om att köra över oss och jag tror helt klart att man måste säga att den här typen av hardcore är bland det tuffaste man kan uppleva för det är så mycket ljud, ilska och ånger inblandat och Mayak är helt klart att band att kolla in!. 2/3-2015

*******

MAYAK-ALLEGIENCE TO NONE(CD)

Another driving over Mayak and their incredibly tough hardcore just run over me with full power all the time, and I feel a bit scared of how I should handle this day after that. Feeling afraid of being run over by any other band but it can probably not be more so Mayak have enough hit that record. The seven songs intermingled about to run over us and I think quite clearly that one must say that this kind of hardcore is among the toughest you can experience because it is so much noise, anger and remorse involved and Mayak is quite clear that the band to check out !. 2/3-2015