MAVERIX-COWPUNK(CD-ROCKETMAN RECORDS RM052)

Jag tror gruppen kommer från Italien och de sjunger på engelska. Inleder skiva med en instrumental låt som kanske kan härröra till någon slags cowpunk. När skivan drar igång så blir jag otroligt glad för det är snabb melodisk USpunk med en del sköna break som jag gör att jag förstår att skivan heter cowpunk. Men det finns influenser från Green Day, Pennywise etc etc och det är helt klart en skiva som ger mersmak och man vill bara ställa sig upp och poga loss. Nu är jag på jobbet så det passar väl sig inte men när jag kommer hem eller på vägen hem via Spotify så sätter jag på den här skivan igen. Det är på den vägen den här skivan fortsätter och skivan gör mig glad…riktigt glad. Skulle vara kul att höra dessa låtar på italienska och hur det skulle låta då? Det får vi nog aldrig veta och det gör inget för den här skivan kommer att spelas om och om igen för det är en skiva som skiljer sig lite från andra punkskivor på ett positivt sätt och att sjunga med i körerna på Spaghetti Hymn gör mig stark och det känns som om den låten är en livefavorit. 14/12-2023


********

MAVERIX-COWPUNK(CD-ROCKETMAN RECORDS RM052)

I think the group comes from Italy and they sing in English. Starts the record with an instrumental song which maybe can be derived from some kind of cowpunk. When the record starts so do I become incredibly happy because it is fast melodic USpunk with some nice breaks that I make I understand that the record is called cowpunk. But there are influences from Green Day, Pennywise etc etc and it's clearly a record that gives you a taste for more and you just want to stand up and pogo. Now I'm at work so it doesn't suit me but when I get home or on the way home via Spotify I put on this record again. That's the way this record continues and the record makes me happy... Really happy. Would be fun to hear these songs in Italian and how it would sound then? We will probably never know and it doesn ́t matter because this record will be played over and over again because it ́s a record that is a little bit different from other punk records in a positive way and to sing along in the choirs on Spaghetti Hymn makes me strong and it feels like that song is a livefavorite. 14/12-2023