MAUD LINDSTRÖM-STRATEGIVISOR FÖR KÄRLEKSKRITIKER(CD-TROGLODYT TROGCD002/BORDER) Fantastisk skiva men det är frågan om hon till exempel blir större än Laleh för hennes texter behandlar hennes bisexualitet och det är mycket texter om sex och förhållanden och sådant får man kanske inte skriva om.  Hennes alter ego Fröken Normal verkar ha ett ganska trevligt liv annars och det visar sig ganska snabbt i texterna. Hon har inte långt upp till de stora vissångarna och jag skulle inte bli överraskad om hon snart spelade inför mycket större publik än hon gör idag. Jag skulle kunna dra paralleller till min favoritskiva med Lars Winnerbäck Rusningstrafik för det är ungefär samma stil på låtarna och det skall Maud ta som en komplimang för det var då han var som bäst. Som en mix av Lisa Ekdahl och Lars Winnerbäck alltså och gillar ni vissångare finns det inget att tveka över.(ÅTTA) 14/10-05

MAUD LINDSTRÖM-STRATEGIVISOR FÖR KÄRLEKSKRITIKER(CD-TROGLODYT TROGCD002/BORDER) Fantastic record this one but it´s a question if she´s going to be bigger than Laleh because her lyrics is about her bisexuality and it´s much lyrics about sex and relationship and those things you shouldn´t sing about. Her alter ego Fröken Normal seems to have a really nice life and it´s been shown really fast in her lyrics. She haven´t a long way up to the big singer/songwriters and I would be surprised if she´s not soon is going to play for a bigger audience than she´s doing now. I could say that her record is a little like my favouriterecord with Lars Winnerbäck : Rusningstrafik because it´s a little bit the same style on the songs and that shall Maud take as a compliment because then he was at his best. As a mix of Lisa Ekdahl and Lars Winnerbäck and do you like singer/songwriters so isn´t it anything to think about, buy it!(EIGHT) 14/10-05