MATCHBOOK ROMANCE-VOICES(CD-EPITAPH /SKIVA) Emo står det i min Real Player när jag sätter på skivan och det kanske är rätt beskrivning på detta.  Ganska lugn musik är vad Matchbook Romance ger oss och det är väl inte helt fel såhär på morgonen men man hör ändå punkinfluenserna i en låt som Surrender även om de här killarna har lugnat ner sig ett par hekto sedan de spelade punk kan jag tänka mig. Mycket melodier blir det och det är ju inte alls fel och det är väl emogruppernas stora plus att det finns mycket melodier.11 låtar att bara njuta till får vi här och man kan säkert jämföra med många grupper men vi kan säga så här, gillar ni Refused, Bad Religion och Superchunk så är detta något för er.(SJU) 20/1-06

MATCHBOOK ROMANCE-VOICES(CD-EPITAPH /SKIVA)Emo it´s written in my Real Player when I put on the record and that´s maybe the right description on this. Really calm music is what Matchbook Romance gives us and it´s not wrong this snowy morning but you can still hear the punkinflunces in a song like Surrender even if these guys have cooled down a little since they played punk I can imagine. Much melodies is it and that´s not wrong and that´s the emogroups big thing that there´s a lot of melodies. 11 songs to enjoy of we get here and you can surely compare with many groups but we can say like this, do you like Refused, Bad Religion and Supechunk, so is this something for you.(SEVEN) 20/1-06

MATCHBOOK ROMANCE-STORIES AND ALIBIS(CD-EPITAPH 6660-2) Matchbook Romance som jag hela tiden vill kalla Matchbox Romance låter riktigt trevligt. Deras musik blandar både lugna saker med lite tuffare emoliknande saker.  Epitaph har lyckats få tag på många intressanta band det senaste som inte bara spelar punk utan band som också klarar av att låta melodierna tala på ett annat sätt än vad vi är vana vid när det handlar om Epitaph. Inte för att de banden saknar melodier men de hörs ju så mycket mer om musiken är lugnare. Matchbook Romance ser en ljust framtid framför sig tror jag för deras musik är mer än lovligt intressant.(SJU) 22/8-03

MATCHBOOK ROMANCE-STORIES AND ALIBIS(CD-EPITAPH 6660-2) Matchbook Romance which I always want to call Matchbox Romance sounds really nice. Their music is a mix of calmer things together with some tougher emostyled things. Epitaph have managed to get some really interesting bands in the latest time which isn´t only play punk and that´s bands which manage to let the melodies talk instead in another way than were used to when were talking about Epitaph. Not so that the other bands on Epitaph miss melodies but they can be heard so much more if the music is calmer. Matchbook Romance goes a bright future ahead I think and their music seems to be more interesting than many other bands.(SEVEN) 22/8-03

MATCHBOOK ROMANCE-WEST FOR WISHING(MINI-CD EPITAPH 6675-2) Det är roligt att höra alla nya grupper som Epitaph lyckas fånga in. Denna gång är det en grupp som har stor hitpotential med sitt emoliknande sound. Tyvärr är det bara fem låtar på denna skiva så det är svårt att hitta ett helt intryck av detta. Men man hör att de ligger i den fåra som har stakats ut av många andra emoband före Matchbook Romance. Men musik fylld av känslor och bra melodier är i alla fall något som de ger oss och de gör det bra.(SJU) 22/4-03

MATCHBOOK ROMANCE-WEST FOR WISHING(MINI-CD EPITAPH 6675-2) It´s fun to hear all new groups that Epitaph finds and catch. This time it´s a group which have very big hitpotential with their emostyled sound. Unfortunaly this is only five songs on this record and it´s hard to get a whole impression of the group. But you can hear that they´re in the same trace as other emoband which have done  this before Matchbook Romance. But music filled of feelings and good melodies is something they give us and they do it good.(SEVEN) 22/4-03