MASSIVE-DESTINATION SOMEWHERE(CD-EARACHE MOSH 559CD/SOUND POLLUTION)

Jag hörde gruppen första gången tack vare Sound Pollution och jag vet att jag gillade dem då men nu låter de ännu bättre. Musik som kan karakteriseras som metal av något slag men det är mer den typen av metal som band som Backyard Babies, Hellacopters etc spelar/spelade och ni vet vad jag menar då. Det är mycket melodier, stänk av punk och garagerock och ganska snabba låtar men det som finns mest är en bra sångare och en massa melodier. Så Massive har ett massivt sound om man säger så(Så har säkert ingen uttryckt sig förut) men jag menar att det är inte många andningspauser i deras musik och varför ska det vara det. Rock n roll ska vara på detta vis…… KÖP! 4/3-2016


*******

MASSIVE-DESTINATION SOMEWHERE(CD-EARACHE MOSH 559CD/SOUND POLLUTION)

I heard the group for the first time thanks to Sound Pollution and I know I liked them then, but now they sound even better. Music that can be characterized as metal of any kind but it's more the type of metal as bands like Backyard Babies, The Hellacopters, etc. play / played and you know what I mean then. It is very much melodies, splashes of punk and garage rock and quite fast songs, but what is most is a good singer and a lot of melodies. So Massive has a massive sound if you say so (So, certainly none expressed themselves like that before ;-) but I think that there are not many breathing pauses in their music and why should it be. Rock n roll should to be this way ...... BUY! 4/3-2016

MASSIVE-FULL THROTTLE(CD-EARACHE/SOUND POLLUTION)

Den här skivan fick man med i Classic Rock Magazine också och redan då gillade jag gruppen. Riktigt bra rock n roll som verkligen osar diesel ,bensin, trotyl eller vad som helst. Jag kan höra Sator, Cult, Ac/Dc, Kiss , DAD och en massa annat bra som man kan säga när det gäller rock n roll…dvs garagerock med både punk och metalinfluenser.  Det som jag gillar mest är det tunga gitarrkompet till det tuffa soundet och melodier som klistrar sig fast som sådan där plast som man sätter över maten när man skall spara den. De 11 låtarna borde tillfredsställa alla som gillar punk rock n roll metal och det tror jag det finns en hel del människor där ute i vida världen som gör så gör slag i saken…köp detta….22/5-2014

*******

MASSIVE-FULL THROTTLE(CD-EARACHE/SOUND POLLUTION)

This album I got in some issue of Classic Rock Magazine as well and even then, I liked the group. Really good rock n roll that really smacks of diesel, petrol, TNT or whatever. I can hear Sator, Cult, AC / DC, Kiss, DAD and a lot of other good as one can say when it comes to rock n roll ... ie garage rock with both punk and metal influences. What I like most is the heavy guitar accompaniment to the tough sound and melodies which adheres itself where plastic that you put over the food when to save it. The 11 songs should satisfy anyone who likes punk rock n roll metal and I think there are a lot of people out there in the wide world who do so make it happen ... buy this .... 22/5-2014