MARSHALL LAW-MARSHALL LAW(CD-DISSONANCE RECORDS)

 

Den här skivan kom ut 1989 efter vad jag förstår och i releasebladet star et att detta är för fans av Dokken, Crue eller Pretty Maids och jag är böjd att hålla med. På denna tid var jag helt ”emot” metal av detta vis så då hade jag aldrig kunnat ha uppskattat detta. Helt Ok tycker jag att det är idag även om jag kanske inte tycker att musiken ger mig så mycket idag heller men jag uppskattar den mer idag är än för 28 år sedan om man säger så. Men visst är det svängigt på ett ganska trevligt sätt men jag anser väl att musiken känns ganska tidstypisk och den är mer som ett tidsdokument än att det är modern metal i min smak om man säger så. ¾-2017


******

MARSHALL LAW-MARSHALL LAW(CD-DISSONANCE RECORDS)

This album came out in 1989 I understand and in the pressrelease it says that this is for fans of Dokken, Crue or Pretty Maids, and I'm inclined to agree. At this time I was totally "against" metal in this way, so then I had never been able to have appreciated that. Just Okay, I think that it is today, even if I may not like that music gives me so much today either but I appreciate it more now than 28 years ago, so to speak. But it is swinging in a pretty nice way, but I feel good that the music feels quite typical of the time and it is more like a chronicle than the modern metal in my taste, so to speak. ¾ -2017