MARBLE-BAM(VINYLSINGEL-MASSPRODUKTION MASS Z-105)En vinylsingel i endast 500 ex med poppunkiga Marble . Bam från debutCD.n är en riktig hitlåt i samma anda som Sahara Hotnights, Baboon Show osv. Baksidan är egentligen intressantare eftersom den bara finns här(tror jag). Den heter Clown I ran och  den är i ungefär samma stil , dvs en snabb poppunkig låt som man bara vill hoppa till. Kolla in för fan. Det är ändå frågan om jag lyssnar så ofta på den eftersom jag inte lyssnar på vinyl ofta nuförtiden.(SJU) 14/7-06 MARBLE-BAM(VINYLSINGEL-MASSPRODUKTION MASS Z-105)A vinylsingle in only 500 ex with poppunky Marble. Bam from the debut CD is a really good hitsong in the same spirit as  Sahara Hotnights, Baboon Show and so on. The backside is more interesting because it´s not released before(I think) and that´s in the same style, it will say a poppy punksong which is very short and you only want to jump when you ehar it. It´s a qquetsion only here if I will listen so often to it becaue I don´t listen so much to vinyl. Check it out...(SEVEN)  ) 14/7-06

MARBLE-MARBLE(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-106) Lustigt för nu finns det en hel del band i Sverige som låter såhär. Visst är det punkigt men det är inte renodlad punk men det som mest kan liknas vid punk är tempot. Annorlunda sättning också, kanske inte med instrumenten men det är två tjejer och de spelar gitarrerna och killarna bas och trummor. Har ni hört Baboon Show så finns det en hel del likheter med den gruppen här. Mycket melodier, lite lagom distad gitarr och lite lagom skrikig sång. Någonstans läste jag Au Pairs och de hade jag glömt, även Elastica nämndes och varför inte?  Kolla in detta om ni kanske inte vill ha något helt nytt för här hörs influenser från mycket musik men vill ni bli glada så kolla in detta.(SJU) 8/6-06

MARBLE-MARBLE(CD-MASSPRODUKTION MASS CD-106) Funny because now there´s a lot of bands which sounds like this. Sure it's a little bit punky but it's not pure punk but it can be mixed together with punk and the thing why it is that is the tempo. Different line-up, not with the instruments but it's two girls and they play the guitars and the guys is playing bass and drums. Have you heard Baboon Show so is it a lot of similarities with them here. Much melodies, a little bit distorted guitar and a little bit shouty vocals. Somewhere I read Au Pairs and they I had forgot and also Elastica was mentioned and why not? Check this out if you want something completely new because here we can hear influences from  much music but do you want to be happy so check this out.(SEVEN) 8/6-06