MAPLE ROOM(MINI-CD) Den här gruppen hörde av sig till mig och undrade om jag ville höra dem. Den här belgiska gruppen ger oss här 4 låtar så man kan bilda en liten uppfattning om bandet. En ganska trevlig, släpig form av hardcore är vad Maple Room spelar och helt klart är det en typ av musik som tilltalar mig. För det som Maple Room är noga med är att det skall låta bra när de spelar musik och framförallt att deras melodier skall låta mycket. Det gör de bra och Maple Room kan blir riktigt intressanta om de får hålla på ett tag.(SJU) 28/6-04

MAPLE ROOM(MINI-CD) This group wrote to me and wondered if I wanted to hear them. This Belgian group gives us here 4 songs so we can build up an own opinion of the band. A really nice form of slow hardcore is what maple Room plays and really clear is that they play music which really makes me happy. Because that thing that Maple Room think is very interesting is that they shall sound good when they play music and that their melodies must sound much. That do they do good and Maple Room can be really interesting if they will go on for a while.(SEVEN) 28/6-04