MANSIC-BEAUTYGONE(CD-KJELL HELL RECORDS) Mansic är en grupp som bara blir bättre för varje skiva som går. Det bästa med gruppen är att de inte är rädda för att göra något annorlunda som att släppa in en fiol som de har gjort i många av låtarna. Punkrocken de spelar är en typ som blandar både nytt och gammalt på ett trevligt vis för här finns både 77-punk, Clash,SLF och modernare punk, allt detta blandat med fiol och en ganska trevlig sång. Lite skatakter har blandat sig in i musiken också men väldigt sparsamt för det mesta som gäller är ösig musik och helt klart där är att de passar in på Kjell Hells etikett för där börjar han samla riktigt bra akter i gammal god stil. Men i Another Date spelar de en riktigt bra ballad.(ÅTTA) 2/2-05

MANSIC-BEAUTYGONE(CD-KJELL HELL RECORDS)  Mansic is a group which gets better and better for every record. The best thing with the group is that they´re aren´t afraid to do something different like take in a violin into their music which they have done in many of their songs. The punkrock they plays is a style where they mix both new and old material in some nice way and here you have both77-punk, Clash, SLF and some newer and more modern punk, all this mixed with modern punk and really nice vocals. Some skatouch in some of the songs but it´s very little because most of the time it´s fast music which is the thing and really clear is that they suit into Kjell Hells etiquette because there he have really good acts in the old way. But in Another date they do a really good ballad.(EIGHT) 2/2-05

MANSIC-EVERYDAY IS A TRAGEDY(CD-BUG RECORDS BUGSE001) Nizze från [sic] her en ny grupp och där spelas det punkrock på det sättet som jag vill ha det. Inte alltför snabbt kanske, med melodier som anstår ett punkband och en sångare(Nizze) själv som har sådär lagom rå röst som verkligen passar in på musiken. De 12 låtarna låter ganska lika och det kanske är denna skivans enda nackdel. Jag tänker en del på gruppen Gasman som  jag inte hoppas att någon har glömt och jag är så tacksam att någon spelar sådan här punkrock i Sverige idag för även om det inte är rätt tid för det just nu. I några låtar finns det en fiol med, fräckt.(ÅTTA) 11/8-03

MANSIC-EVERYDAY IS A TRAGEDY(CD-BUG RECORDS BUGSE001) Nisse from [sic] have a new group and there is it played punkrock in that way I want it. Not too fast maybe , and with melodies which really makes it a punkband and a singer(Nizze) which have a halfraw vouice which I really like and it really suits the music. The 12 songs sound s really like each other and that this record only bad thing. I think a whole lot of the group Gasman and I don´t hope that anyone have forgotten them and I´m so thankful that anyone plays this sort of punkrock today because even if it´s not the right time for it right now. In some songs there´s a violin in the music, cool.(EIGHT) 11/8-03

MANSIC-PUNKROCK PAPERDOLL(CD-MANSIC01) Nizze från SIC är med i en ny grupp som heter Mansic. De har gett ut en tiolåtars självutgiven CD och jag klassar den som en skiva och inte en demo eftersom den är så välgjord med omslaget och allt. Musikaliskt då? Jo det är en ganska trevlig typ av streetpunk med ganska lekfulla melodier. Gamla grupper som Business, Anti-Pasti och så vidare har gett grunden till detta kan jag tänka mig. Det är klart att Misfits är säkert en grupp som också gett de lite av det goda eftersom de spelar en låt av dem. Nizzes halvråa röst lämpar sig bra till detta, helt klart. Fräckt med fiolen i No Clue.(SJU) 30/8-02

MANSIC-PUNKROCK PAPERDOLL(CD-MANSIC01) Nizze from SIC is in  a new group called Mansic. They have released a tensong selfreleased Cd and I see it as a real reacord and not a demo because it´s so welldone with a cover and everything. Musically then? Yeah, it´s really nce styled streetpunk with many playful melodies. Old groups like Business, Anti-Pasti have done everything to give them this sound. And of course Misfits have done their thing because Mansic do Last Caress by Misfits. Nizzes halfrawvoice is very good to this music. It´s really fresh with the violin in No Clue.(SEVEN) 30/8-02