MANOR-ON THE SLY(CD-SINGEL TEXAS RECORDS TEX 1002/SKIVA) Bara en låt på skivan och vad skall man säga om detta. Inget fel på det men svårt att bilda sig en uppfattning. Ganska dämpad rock på något sätt med en sångare som ligger långt bak i ljudbilden. Fräck musik som får mig att tänka lite på Jesus and Mary Chain men sedan vet jag inte…(SEX) 2/11-06

MANOR-ON THE SLY(CD-SINGEL TEXAS RECORDS TEX 1002/SKIVA)  Only one song with the group and what to say about this. Nothing wrong on this but it's hard to get a picture of the group on this. Really laidback rock in some way with a singer which is in the behind. Cool music which makes me think a little about Jesus and Mary but then I don´t know….(SIX) 2/11-06