MANNY CHARLTON BAND-NOT DISAPPEARING(CD-SINGEL RECORD HEAVEN RHCD41) Manny Charlton har tydligen varit med i Nazareth och det kanske hörs lite. På denna promoskiva från kommande albumet finns det kanske lite influenser därifrån. det är lite svårbeskrivbart eftersom det inte är hårdrock precis. Det är ganska ordinär rock musik med lite solon här och där. Varken mer eller mindre(FEM) 26/5-01 MANNY CHARLTON BAND-NOT DISAPPEARING(CD-SINGEL RECORD HEAVEN RHCD41) Manny Charlton have been in Nazareth and you can maybe hear that a little. On this record which is a promorecord you can hear som einfluences from there but it´s a little hard to define music because it´s not hardrock precisly. It´s ordinary rock music with som solos here and there. Not more not less.(FIVE)26/5-01