MANKY MELTERS-ONE MORE ROUND(CD LSP017)

 

Franska Manky Melters skickade en sex-låtars skiva till mig och jag var verkligen nyfiken på att lyssna på detta. Man blir verkligen glad när man lyssnar på detta. Kanske inget överraskande att de spelar folkpunk och gör det med fart och fläkt. Det som kanske är lite mer överraskande är att det är en tjej som sjunger. Ganska ovanligt i denna musikstil faktiskt…just nu kommer jag inte på något band…hjälp mig med detta. Hon har ett bra namn på svenska för hon heter Glada och det blir ju alla när man lyssnar på de 6 låtarna. Svårt att sitta still när man lyssnar till Manky Melters och det är nog inte meningen att man ska göra det heller. Det enda som är lite ledsamt är att det kanske borde varit lite mer låtar på skivan men det är ju det bästa med CD att man bara kan sätta den på repeat så det gör jag om och om och om igen. Det är nog mer folkmusik som är snabb md en del punkinslag än att det är punkig musik med folkmusikinslag. Men folkmusik känns som punkens föregångare ibland…mycket fest och en hel del politiska inslag… KÖP! 2/2-2024


********

MANKY MELTERS-ONE MORE ROUND(CD LSP017)

 

French Manky Melters sent me a six-song record and I was really curious to listen to this. You get really happy when you listen to this. Maybe nothing surprising that they play folkpunk and do it with speed and fancy. What is perhaps a little more surprising is that it is a girl who sings. Quite unusual in this style of music actually... Right now I can't think of any band... Help me with this. She have a good name in Swedish because her name is Glada(happy in Swedish) and that ́becomes everyone when you listen to the 6 songs. It ́s hard to sit still when you listen to Manky Melters and it ́s not meant to be either. The only thing which is a little bit sad is that it maybe should have been a little more songs on the record but that's the best thing with CD that you can just put it on repeat so I do that over and over and over again. It ́s more folk music which is fast with some punk elements than it ́s punky music with folk music elements. But folkmusic feels like punk's predecessor sometimes... A lot of partying and a lot of political elements... PURCHASE! 2/2-2024