MANIFEST-THE PATH TO RESISTANCE(CD-MF 01103)

Med ett omslag som ser ut som ett gammal anarchobands omslag. Jag tror det var en grupp som hette A.O.A om jag inte minns fel och jag gillar när jag får den feelingen som jag får här. Visst är det hardcore som gäller för Manifest och en ganska stökig sådan. Jag gillar deras lite desperata sound som de lyckas förmedla och jag tror säkert att ni som gillar både deathmetal och grind och hardcore kan uppskatta Manifest för deras musik är snabb, arg och halvgalen. Så varför inte ge Manifest chansen att förgylla er tillvaro med sin arga och snabba musik för det är de verkligen värda att göra för sådan här typen av musik har så mycket att ge oss och då framförallt är det ilskan som jag tycker gör mycket positivt för sådan här musik. Visst kanske en del stör sig på deras stil men jag tycker och anser att det är positivt med ilska och hat när det gäller tuff musik. 20/10-2015

*******

 

MANIFEST-THE PATH TO RESISTANCE(CD-MF 01103)

With a cover that looks like an old anarchobandcover. I think there was a group called AOA if I remember correctly and I like when I get the feeling as I get here. Sure it's hardcore governing Manifest and a rather messy one. I like their little desperate sound that they manage to convey and I'm sure that you, like both death metal and grind and hardcore can appreciate Manifest for their music is fast, angry and crazed. So why not give Manifest chance to gild your existence with his angry and fast music that is really worth it to do like this type of music has so much to give us, and above all it is the anger that I think makes very positive for such this music. Sure, some might interfere in their style but I think and believe that it is positive with anger and hatred when it comes to tough music. 20/10-2015