MANHATTAN MURDER MYSTERY-DUMB(LP-MIEDLENA RECORDS)

Killrockstars är en riktigt storslagen låt som jag inte riktigt vet vad jag ska tycka om…jag gillar den nog. Annars är deras musik inte punk precis och det var kanske vad jag trodde någonstans men jag gillar MMM ändå. Jag får nästan lite R.E.M.-feeling i Dumb till exempel och det är ju en grupp som jag uppskattar mycket. När låten I got a sadness I can´t kick har jag kapitulerat för deras riktigt bra rockmusik som har influenser av mycket är riktigt bra och detta skulle helt klart vara en grupp som skulle ha så mycket större publik än de har idag kan jag tänka mig. Backlick road lyfter upp mig riktigt bra med sångarens underbara röst och den lyfter med sitt uptempo och här tänker jag lite på Walkabouts och i det stora hela är detta en riktigt intressant rockskiva. 2/10-2019

*******

MANHATTAN MURDER MYSTERY-DUMB(LP-MIEDLENA RECORDS)

Killrockstars is a really grand song that I don't really know what to like ... I like it I think. Otherwise, their music is not punk exactly and it was maybe what I thought somewhere but I like MMM anyway. I get almost a little R.E.M. feeling in Dumb for example and it's a group that I really appreciate. When the song I got a sadness I can´t kick I capitulated because their really good rock music which has influences of a lot is really good and this would clearly be a group that would have so much larger audience than they have today I can imagine . Backlick road lifts me up really well with the singer's wonderful voice and it lifts with its up tempo and here I think a little about Walkabouts and on the whole this is a really interesting rock record. 2/10-2019

MANHATTAN MURDER MYSTERY-MMM(LP-HELLO MY NAME IS RECORDS)

MMM är en grupp som verkligen är svår att sätta en stämpel på tycker jag eftersom bandet inte spelar någon speciell musikstil egentligen. Men en grupp som jag tycker mig höra i deras musik är faktiskt Pixies fast på ett punkigare sätt tycker jag och det är nog sångarens röst och det lite lekfulla sätt som de gör sin musik tror jag. Det är många starka låtar på denna vinylskiva tycker jag och det är helt klart musik som tilltalar mig mycket. Tänk er Monkey gone to heaven i en punkigare version och jag tror nog att jag har beskrivit deras stil ganska bra. Tänk att det finns så otroligt många bra grupper egentligen och att de flesta inte kommer att höra talas om sig men jag ser det som min livsuppgift att föra ut dessa band till er. Och ett av dessa band är ju detta som jag tycker ni skall ägna ett par minuter till 27/4-2015

*******

MANHATTAN MURDER MYSTERY-MMM(LP-HELLO MY NAME IS RECORDS)

MMM is a group that is really hard to put a stamp on, I think because the band did not play any particular style of music really. But a group I think I hear in their music is actually Pixies stuck on a punkier way I think and it's probably the singer's voice and the little playful way they make their music I think. There are many strong songs on this vinyl record, I think, and it is clearly the music that appeals to me greatly. Imagine Monkey gone to heaven in a punkier version and I think I have described their style quite well. Keep in mind that there are so very many good groups really and that most will not hear of itself but I see it as my mission in life to bring out these links to you. And one of these bands are after all this that I think you should take a few minutes to 27/4-2015

MANHATTAN MURDER MYSTERY-WOMEN HOUSE(MINI-CD)

Det fortsätter ungefär i samma på denna CD med sin lekfulla musik och även denna gång tycker jag nog att Pixies verkar vara ett band som faktiskt verkar vara det band som ligger de närmast om hjärtat tillsammans med Weezer kanske och lägg till detta en punkig lekfullhet så tycker jag nog att jag har beskrivit gruppen ganska bra. Jag gillar soundet riktigt mycket och jag tror säkert att ni som är inne på musik som är väldigt melodisk borde gilla detta riktigt mycket och jag skulle bli väldigt överraskad om ni inte gillade MMM för deras musik är verkligen melodisk och framförallt har de en sångare som jag gillar. 27/4-2015

*******

MANHATTAN MURDER MYSTERY-WOMEN HOUSE(MINI-CD)

It continues about the same on this CD with its playful music and also this time I feel that the Pixies seems to be a band that actually seems to be the band that is the closest to my heart along with Weezer and perhaps add to this a punk playfulness so think I probably that I have described the group quite well. I like the sound quite a lot and I'm sure that you are inside the music is very melodic should like this quite a lot and I would be very surprised if you did not like MMM their music is melodic and above all they have a singer that I like. 27/4-2015