MANEGE FREI-SCHWEINE(LP-9KLOPSTPCK RECORDS 003)

Manege Frei en lektion i hur bra punk kan låta. Jag tänker på gamla anarchopunkgrupper och det är en stor komplimang eftersom det verkligen är musik som har betytt mycket för mig. Någon låt på engelska men oftast på tyska men tyvärr bara sex låtar. Skivan finns bara i 500 ex så jag tycker helt klart att ni ska skynda er om ni vill ha den. För sådan här typ av aggressiv men ändå melodisk musik är fantastiskt bra. När man sedan sjunger på tyska också så blir det inte mycket sämre. Jag sätter på skivan om och om igen och vill faktiskt inte sluta lyssna på den. Låter egentligen inte som något jag kan jämföra utan de låter eget på ett mycket positivt sätt och med eget sätt så menar jag inte på något vis konstigt utan jävligt bra snabb bra punk. 13/2-2017

*********

MANEGE FREI-SCHWEINE(LP-9KLOPSTPCK RECORDS 003)

in stylish light blue vinyl gives us Manege Frei a lesson in how good punk sounds. I think of the old anarchopunkgroups and it is a great compliment because it really is music that has meant a lot to me. Some song in English but mostly in German but unfortunately only six songs. The album is available only in 500 copies so I think clearly that you should hurry up if you want it. For such a type of aggressive but melodic music is fantastic. Then when you sing in German too so there will not be much worse. I put on the record again and again and would not actually stop listening to it. Sounds not really like something I can compare with but they sound own in a very positive way and in its own way, so I do not mean in any way strange but damn good fast good punk. 13/2-2017

MANEGE FREI-NIGHTMARELAND(SINGEL)

I snygg vit vinyl/genomskinlig vinyl är denna skiva nummer 77/50(?) och det känns ju lite udda. Med blandade språk som tyska och engelska så är denna tyska grupp oss nära. Med nära menar jag att närvaron i min stereo känns väldigt nära eftersom de låter så arga och de har ett sound som jag verkligen gillar. Det går snabbt men det finns en hel del melodier i deras ganska så tuffa punkrock. På denna skivan finns det fem låtar och det känns gott att få så många låtar på en och samma singel och det handlar ju inte om grindcore eller något sådant för det utan här är det kvalitativ punkrock som är grejen. 25/8-2015

*******

MANEGE FREI-NIGHTMARELAND(SINGEL)

It comes with nice white vinyl / transparent vinyl, and this disc have No. 77/50 (?) And it feels a little odd. With mixed languages like German and English so is this German group close to us. With close I mean that the presence of my stereo feels very close because they sound so angry and they have a sound that I really like. It's fast but there are a lot of melodies in their pretty tough punk rock. On this disc, there are five songs and it feels good to get so many songs on one single and it is not about grindcore or something for it, but here it is qualitative punk rock that is the thing. 25/8-2015

MANEGE FREI-RETURN TO VIOLENCE(SINGEL-KOTZBROCKEN BKR 011)

Denna singel kommer med gul vinyl och även här blandar man tyska och engelska på ett ypperligt sätt. Jag gillar verkligen deras arga och tuffa sound som är en mix av hardcore och UK 82 och detta kryddat med en hel del punkrock. Visst låter det bättre på tyska tycker jag eftersom jag gillar det punkspråket. Men det som de gör bäst tycker jag är att de har ett så pass tufft och snabbt sound och det berör mig väldigt mycket måste jag säga. Jag gillar basen i början på Storm of Hate som får mig att tänka tillbaka på någon gammal Exploited –låt och sångarens något ansträngda röst passar så bra in till musiken. 25/8-2015

*******

MANEGE FREI-RETURN TO VIOLENCE(SINGEL-KOTZBROCKEN BKR 011)

This single comes with yellow vinyl and even this is mixed German and English in a great way. I really like their angry and harsh sound that is a mix of hardcore and UK 82 and this seasoned with a lot of punk rock. Sure, it sounds better in German I think because I like that punk language. But what they do the best I think, is that they have a sufficiently tough and fast sound and it concerns me very much, I must say. I like the bass at the beginning of the Storm of Hate makes me think back to some old Exploited song and the singer's slightly strained voice fits so well with the music. 25/8-2015