MALTESS-AU LARGE(CD- M & O MUSIC)

 

Fransksjungen rock har man ju hört förr….både punk(Trotskids, Kidnap mm) och lite poppigare saker som Telephone och Edith Nylon till exempel. Det här är en riktigt trevlig upplevelse allt som allt tycker jag och det är kanske svårbeskrivbart men jag tycker att deras musik har ett bra driv och jag tycker att franska är ett bra rockspråk. Musikaliskt är det nästan lite olika stilar för som i andra låten(ser inte riktigt vad den heter) så tänker jag nästan på ett tuffare Talking Heads eller något sådant. Lite dansant men ändå ganska tufft och jag vet inte hur jag ska beskriva skivan egentligen. Bra skiva som berör är det i alla fall och Maltess är en grupp som jag anser vara riktigt intressant oavsett vilken musikstil de än spelar! Melodier i massor och en sångare som äger! 22/3-2017


*******

MALTESS-AU LARGE(CD- M & O MUSIC)

French Sing rock have I heard a lot ... .Both punk (Trotskids, Kidnap mm) and a little more pop stuff like Telephone and Edith Nylon, for example. This is a really nice experience all in all I think and it may be hard to describe the group but I think their music has a good drive and I think that French is a good rock language. Musically it's almost a bit different styles as the second song (do not really see what it's called), I think almost on a tougher Talking Heads or something. A little danceable but still quite tough and I do not know how to describe the disc really. Good disc that touches it is anyway and Maltess is a group that I think is really interesting no matter what style of music they play! A lot of melodies and a singer who own! 22/3-2017