MALEVOLENCE-SELF SUPREMACY(CD-BDHW RECORDS BDHW063)  

 

Fantastisk skiva tycker jag eftersom så många olika stilar inom det hårdare gardet samlas på en och samma skiva. Här hittar vi doom thrash hardcore tillsammans med Rage Against the Machine. Jag är väldigt svag för såhär tunga trummor och en röst som låter ansträngd redan I första låten. Underbart tycker i alla fall jag och när detta blir en symbios av kaos och tyngd så kommer jag nästan i eufori och att lyssna till såpass tuff och både snabb och tung hardcoremetal ger i alla fall mig livsglädje och ger mig på något sätt hopp om framtiden inte bara musikaliskt utan globalt. Köp skivan med en gång. 16/5-2017


********

MALEVOLENCE-SELF SUPREMACY(CD-BDHW RECORDS BDHW063)  

Great disc I think because so many different styles within the harder shade are gathered on one and the same disc. Here we find doom thrash hardcore together with Rage Against the Machine. I am very weak for such heavy drums and a voice that sounds strained already in the first song. Wonderful, at least I think and when this becomes a symbiosis of chaos and gravity, I'm almost in euphoria and listening to that tough and both fast and heavy hardcore metal gives me a sense of joy and I hope in some way hope for the future not just musically but globally. Buy the disc at once. 16/5-2017