MAKTHAVERSKAN(CD-LUXURY/BORDER)

Ett band med ett mycket fräckt namn tycker jag. Det kan inte bestämma sig för om de skall ha låtar på svenska eller engelska. I inledningslåten får jag till en början en känsla av Joy Division som sedan går över till Broder Daniel/GlassVegas fast när tjejen börjar sjunga så får jag mer en känsla av förr för det finns stora likheter musikaliskt med Siouxsie and the Banshees och i några av låtarna med gamla Altered Images. Kul att höra att nya band tar så mycket influens från gamla saker och då band med kvalitéer som de gamla banden hade. 9 tunga och melodiska och lite deppiga låtar är det i alla fall och det skall bli intressant att följa utvecklingen på detta band.  20/11-09

*******

MAKTHAVERSKAN(CD-LUXURY/BORDER)

A band with a very cool bandname I think. They can´t decide themselves if they shall have titles in Swedish or in egnlish. In the first song I get a feeling of old Joy division which goes over to more Broder Daniel/GlassVegas but when the girl is starting to sing so get I more a feeling of old times and there is big similarities with Siouxsie and the Banshees and in some of the songs with Altered Images. It´s fun to hear new bands which have so much influences from old things and then from bands with qualities as the old bands. 9 heavy and melodic and sometimes a little bit depressive songs is it anyway and it will be interesting to follow this band.  20/11-09