MAKABERT FYND-SYSTEMKOLLAPS…?(LP-DARK ELK RECORDS DE003)

 

Jag gillar tuff musik och har alltid gjort ända sedan jag först gången hörde Discharge. Tänker man tillbaka på Discharge tidiga skivor så var de väldigt snälla. Det är inte Makabert Fynd precis utan de slår på allt och alla och musikaliskt är det riktigt tufft också. Det är självklart någon typ av kängmusik de spelar på det typiska svenska sättet men det är riktigt brutalt när de spelar. De som många andra punkband tar ställning mot SD och jag gillar deras rad ”Pest eller kolera? Hatet får sin makt”och det är viktigt att man som band tar denna ställning tycker jag. Men det är inte bara fullt ställ när de kör sin tuffa musik utan i några av låtarna har de fått till några riktigt bra melodier i sin hårda musik och det är coolt! Viktigt band och med korta snärtiga texter som ändå berör! 17/12-2018


*******

MAKABERT FYND-SYSTEMKOLLAPS…?(LP-DARK ELK RECORDS DE003)

I like tough music and have always done since I first heard Discharge. Looking back on Discharge early records they were very calm. It's not Makabert Fynd just but they turn everything on and everyone and musically it's really tough too. Of course there is some kind of crustpunk they play in the typical Swedish way but it's really brutal when they play. Those like many other punk bands take a stand against SD and I like their line ”Pest eller kolera? Hatet får sin makt”("Pest or cholera?" Hate gets its power ")and it is important that you take this position as a band. But it's not only only power wwhen they play their tough music but in some of the songs they've got some really good tunes in their hard music and it's cool! Important band and with short snotty texts that still matter! 17/12-2018