MAJOR DISAPPOINTMENT-MAJOR DISAPPOINTMENT(CD-TFB PRODUCTIONS)

Jag vet inte riktigt var den här gruppen står politiskt och det står lite olika på nätet men jag ägnar mig denna gång att bara lyssna på musiken. Musikaliskt är det snabb oi med ganska aggressiv sång och ganska aggressiva melodier på samma gång. Som om dead Kennedys hade spelat oimusik eller Motörhead hade gjort det samma . Let´s start a riot sjunger de i tredje låten och upplopp är väl bra om de startas på rätt sätt och av rätt anledning.  Med låtar som Your scene sucks, No apologies made och We´re all gonna die så känns det som om de har mycket av vara irriterade på! 3/9-2015

*******

MAJOR DISAPPOINTMENT-MAJOR DISAPPOINTMENT(CD-TFB PRODUCTIONS)

I do not know where this group stand politically and it is little different on the net but I devote myself this time to just listen to the music. Musically it's fast oi with quite aggressive vocals and quite aggressive melodies at the same time. As if Dead Kennedys played oimusic or Motörhead had done the same. Let's start a riot sing the third song and riots is well good if they started the right way and for the right reasons. With songs like Your scene sucks, No apologies made and We're all gonna die, it feels as if they have much to be annoyed on! 3/9-2015

MAJOR DISAPPOINTMENT-UNDERGROUND ALLEGIANCE(CD-GREY ZONE RECORDS GZ-004)

Andra skivan med detta band som jag fick och det är arga tongångar på denna skiva med och jag uppskattar just detta att texterna handlar om någonting och som sagt bara det handlar om ”rätt saker” så känns det bra. Med låttitlar som Tax is control, They died for politics och Shit State of affairs så förstår ni att de inte ger så mycket för politik. Det känns som om de är besvikna på många saker. Musikaliskt är det på samma gång oi som det faktiskt finns en hel del UK82 stil över deras musik och jag kan tänka mig att både tidiga UK Subs, Varukers och Exploited har varit band som de lyssnat till och självklart gamla oi-band. Fast jag håller väl inte med om texten i Hypcrite Scumbag precis.  4/9-2015

*******

MAJOR DISAPPOINTMENT-UNDERGROUND ALLEGIANCE(CD-GREY ZONE RECORDS GZ-004)

The second album by this band that I got and it is angry noises on this disc and I appreciate just that the lyrics are about something and just said it's all about "right things", it feels good. With song titles such as Tax is control, They died for politics and Shit state of affairs then you understand that they do not give so much for politics. It feels as if they are disappointed by many things. Musically it at the same time oi and it´s actually are a lot UK82 style of their music and I can imagine that both early UK Subs, Varukers and Exploited has been the band they have listened to and obviously old oi bands. But I don´t agree with the lyrics in Hypocrite Scumbag precisely. 4/9-2015