MAHARAJAS-A THIRD OPINION(CD-LOW IMPACT LIR 018-2) Fan vad jag gillar detta. Jag är förvisso född på 60-talet men jag lyssnade väl inte till så mycket musik då men Mahrajas har lyssnat en hel del på den typen av musik kan jag tänka mig. Kan nu Caesars bli kända med sin 60-talsliknande musik så borde väl Maharajas också kunna bli det med sin goa halvpsykedeliska musik också kunna bli det. Orgeln bestämmer takten i många av låtarna och det ger det hela en ännu mer särpräglad 60-talsfeeling. Detta utan att låta som bakåtsträvare så ger oss Maharajas en typ av musik som Creeps bara kunde drömma om att göra.(SJU) 1/11-05

MAHARAJAS-A THIRD OPINION(CD-LOW IMPACT LIR 018-2) Shit, this I like really much. I´m born in the 60´s but I listened not so much on music then but I can imagine that Maharajas have listened a whole lot on this type of music. Can Caesars be wellknown with their 60´s inspired music so should also Maharajas also be that with their halfpsychedelic music. The organ decide which way the music will go and that gives us even more 60´s feeling. That without sounding like a band which only wants to see backwards and not foreward so gives us Maharajas music that Creeps only could dream to do when they was around.(SEVEN) 1/11-05

MAHARAJAS-I´M CRACKIN UP(CD-SINGEL LOW IMPACT LIR 018-2)En låt från deras kommande skiva….svårt att bilda sig en uppfattning med bara en låt. En orgel ligger tung i bakgrunden och man får en väldigt trevlig 60-talsfeeling när man lyssnar på detta. Lite grand som Caesars eller något sådant band och Maharajas har alla chanser att bli något men jag vill hör mer av deras 60-tals rock.(SEX) 10/10-05

MAHARAJAS-I´M CRACKIN UP(CD-SINGEL LOW IMPACT LIR 018-2) One song from their forthcoming record….it´s hard to make yourself clear about what it is with only one song. An organ is heavy in the background and you get a very nice 60´s feeling when you listens to this . a little like Caesars or something like that and Maharajas have all chances to be something but I want to hear more of their 60´s rock.(SIX) 10/10-05