MAGNELL, OLA-ROLÖS(CD-VISKWA 001/NATIONAL RECORDS)

63 år har Ola hunnit bli och jag minns med glädje hans gamla låtar Påtalåten, Kliff mm och det var låtar jag växte upp med. Han spelade ihop med Pugh på Ett steg till och sedan dess har väl Ola hållit till i periferin. Han har gett ut någon skiva då och då men nu är han alltså tillbaka. Jag får nästan lite Bellman-känsla i några av låtarna och det är väl ett gott betyg till en vissångare. Det känns som om Ola är tillbaks på riktigt och jag hoppas att han blir lite mer frekvent med sitt utgivande av skivor nu. De 12 låtarna är egna men han får hjälp med körande av Elin Ruth Sigvardsson, Lars Winnerbäck, Nina Ramsby i några låtar och bara det kan hitta några nya köpare kanske. 27/4-2010

*******

MAGNELL, OLA-ROLÖS(CD-VISKWA 001/NATIONAL RECORDS)

63 years have Ola become now and I remember with happiness his old songs Påtalåten, Kliff and that was songs which I grew up with. He played together with Pugh on ett Steg till and until now he have been in the background. He have released some record now and then and now he´s back again. I get almost a Bellman-feeling in some of the songs and that is a good thing to hear to a singer/song-writer. It feels like if Ola is back at real now and I hope he gets some more frequency with his releases of records now. The 12 songs is own but he gets some help with backgroundsong from Elin Ruth Sigvardsson, Lars Winnerbäck, Nina Ramsby in some songs and that can maybe attract some new listeners maybe. 27/4-2010