MAD AT THE SUN-HOT SNOW FALLING(CD-BOSS TUNEAGEBOSTAGE518) Mad at the Sun var tydligen ett band som var aktiv för tiotalet år sedan  så detta är inga nya låtar. De spelar en ganska avig stil av punkrock och mina tankar går till gamla Mob för det är absolut ingen pang på rödbetan punk men det är inte heller någon emocore utan någonstans mittemellan. Absolut inte välspelat med jag tycker de är mer än charmiga med sin musik och det räcker många gånger för mig. Jag har inte de ambitionerna att klanka ner på folk som inte spelar så bra för jag anser ju att punk är musik för alla och jag anser att Mad at the Sun spelar en sådan musik som går under epitetet, alla kan spela, bättre än inte alls eller vad som helst. (SJU) 12/2-03

MAD AT THE SUN-HOT SNOW FALLING(CD-BOSS TUNEAGEBOSTAGE518) Mad at he sun is a band which was active ten years ago or so so this is no new songs. They play a really odd styled punkrock and my thoughts go back to old Mob and it´s absolutely no right on the track punk and it´s no emocore either but somewhere between. It´s absolutely not wellplayed music( I mean as Toto or so) but I think they´re charming with their music and it´s enough many times for me. I haven´t the ambitions to say to people how to do music because I think that punk is music for all and I think that Mad At Sun plays that sort of music which goes under that style, everybody can play, better than nothing or however(SEVEN) 12/2-03