MACERIE D´ANIMO-AUTOMI DI SOFFERENZE(CD-TOTALMENTE AUTOPRODOTTO)

Lätt hysterisk sångare i denna grupp. Musikaliskt låter det lite tunt men jag gillar det snabba punksoundet som gruppen har. Jag tycke rom att lyssna till den här typen av punkrock som har ett sound som ändå skiljer sig från andra grupper utan att på något sätt låta konstigt. Sångaren låter som sagt lite udda och gitarren är verkligen distad på ett trevligt sätt och Macerie…är en grupp som jag faktiskt gillar rätt mycket. Men det kanske inte är skivan som kommer på varje dag precis men som en visning av hur punk med inhemska texter kan låta så visar jag gärna upp denna grupp! 22/5-2015

******

MACERIE D´ANIMO-AUTOMI DI SOFFERENZE(CD-TOTALMENTE AUTOPRODOTTO)

Easy hysterical singer of this group. Musically, it sounds a bit thin but I like the fast punk sound that group. I fancy rum to listen to this kind of punk rock that has a sound that still differ from other groups without in any way sound strange. The singer sounds like I said a little odd and the guitar is really distorted in a nice way and Macerie ... is a group that I actually like quite a lot. But it may not be the disc that comes in every day just but a display of how punk with domestic texts can sound so shows I like up this group! 22/5-2015