M:40-DÖDENS BLEKA HÄST(10-HALVFABRIKAT HALVEP123)

M:40 är tillbaka med fyra låtar och det är ju lite ledsamt…inte att de är tillbaka utan mer att det bara är fyra låtar. De kör vidare med sin stil och detta med hård och tung hardcore med svenska texter. Tyvärr är det inget textblad i skivan så jag hör inte texterna riktigt men jag sjunger/skriker med i det jag hör. Jag spelar luftgitarr också(det är det enda instrument jag kan) för de tunga riffen som styr musiken är underbara. Om man kolla in låtitlarna så förstår man att gruppen kanske inte är så positiva eller vad säga om Dödens bleka häst, Avgrunden, Lykantropen och En förlorad värld. Men jag tyker när grupper har låttitlar som dessa och texter i liknande stil så känner jag mig starkare på något sätt.  Jag menar alltså att negativa texter gör oss som lyssnar på detta mer positiva och starka och det klarar M:40 av alla gånger de får ner sina låtar på skiva!  4/7-2022

 

********

M:40-DÖDENS BLEKA HÄST(10-HALVFABRIKAT HALVEP123)

M:40 is back with four songs and it's a bit sad... not that they're back but more that it's just four songs. They go on with their style and this with hard and heavy hardcore with Swedish lyrics. Unfortunately there is no text sheet in the record so I don't really hear the lyrics but I sing/scream along to what I hear. I play air guitar too(it's the only instrument I can) because the heavy riffs that control the music are wonderful. If you check out the titles, you will understand that the group may not be so positive or what about The Pale Horse of Death, The Abyss, The Lycanthrope and A Lost World (Dödens bleka häst, Avgrunden, Lykantropen och En förlorad värld). But when groups have song titles like these and lyrics in a similar style, I feel stronger somehow. I mean that negative lyrics make those of us who listen to this more positive and strong and it can handle M:40 of all the times they get their songs down on record! 4/7-2022

M:40-ARVSYND(CD-HALVFABRIKAT HALVCD115)

M:40 är väl inte kända för sina texter och att de glädjer oss precis. Eller vad sägs om “ Det går en ondska över världen, bomben har redan fallit, kriget är redan här”(Ondska) eller “Viskningar i mörkret, nåt helvetiskt sipprar ut”(Viskningar i mörkret). Musikaliskt känner vi igen oss också. Det är samma mörker, det är tunga låtar blandat med snabba partier här och var. M:40 är ett av de bättre banden i denna genre av “skrikig” hardcore tycker jag. Det blir jävligt fräckt när de ökar upp tempot i låtarna för det göra hela anrättningen mycket mer intressant. Men att känna sig överkörd är ett milt uttryck när man lyssnar på M:40 för den här musiken är inte för alla om man säger så. Jag tror inte att gruppen kommer att ha några låtar på topplistorna eller uppträda på Melodifestivalen om man säger så. Jag tror inte heller det är deras ambition utan deras ambition är att sprida hård musik med dystra texter och det är deras sätt att återspegla världen som den är just nu. Visst finns det ljusglimtar och M:40 är en av dem men att kalla bandet för ett muntert band vore kanske att överdriva men jag känner mig i alla fall stärkt av deras musik. 3/12-2020

********

M:40-ARVSYND(CD-HALVFABRIKAT HALVCD115)

M: 40 are probably not known for their lyrics and that they make us exactly happy. Or how about "There is an evil going on in the world, the bomb has already fallen, the war is already here" (Ondska) or "Whispers in the dark, something hellish is leaking out" (Viskningar i mörkret). Musically, we recognize ourselves as well. It's the same darkness, it's heavy songs mixed with fast parts here and there. M: 40 is one of the better bands in this genre of "screaming" hardcore I think. It gets damn cool when they increase the tempo in the songs because it makes the whole dish much more interesting. But feeling overwhelmed is a mild expression when listening to M: 40 because this music is not for everyone if you say so. I do not think the group will have any songs on the charts or perform at the Eurovision song contest if you say so. I also do not think it is their ambition but their ambition is to spread hard music with gloomy lyrics and it is their way of reflecting the world as it is right now. Of course there are flashes of light and M:40 is one of them, but calling the band a cheerful band might be an exaggeration, but I feel strengthened by their music. 3/12-2020

M:40-DIAGNOS(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD068)

En av mina svenska favoritgrupper i den typ hårdare stilen av musik är tillbaks med ett nytt album. Det känns som om gruppen är om möjligt ännu argare än de någonsin varit innan för musiken riktigt ryker och ilskan känns ända ut i högtalarna som faktiskt svettas när de får jobba så mycket som det får göra.  Texterna är väl inte av det muntrare slaget utan här råder en domedagsstämning över det hela likt Discharges texter. Korta och koncisa och man behöver inte mer för att förstå att band är arga och inte mår så bra.  Vill ni bli överkörda? Tveka inte att investera i denna skiva då…. 25/9-2015

********

M:40-DIAGNOS(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD068)

One of my swedish favouritegroups in the style harder style of music is back with a new album. It feels like if the group is even more angry than they have been before and the music really is smoking and the anger feels outside my speakers which actually sweating and they must work a lot. The lyrics isn´t of the more happy style and here it is doomsdaystyled lyrics and it is like Discharge lyrics. Short and concise and you don´t need more to understand that band is angry and not feeling so well. Do you want to be overdriven? No doubt about buying this record then….25/9-2015

M-40- INUSTRILANDSKAP(SINGEL HALVFABRIKAT HALVEP 031)

Jag bara ÄLSKAR M-40 och deras alldeles galna sångare som växlar så bra mellan rösterna. Det går nästan över till grind ibland och så gör det i låten Min kropp min tid i början av låten och man känner hur aggressiv man känner sig efter hand och det känns härligt. Jag tycker absolut inte ni som gillar punk men gillar grupper som Blink 182, Millencollin och så vidare skall kolla in detta för jag tror det inte är någon idé för er att lyssna på detta för detta är en dimension bortom er horisont och här är det ilskan som regerar. 10710-08

*******

M-40- INUSTRILANDSKAP(SINGEL HALVFABRIKAT HALVEP 031)

I´m really LOVE M-40 and their really maniac singers which mixes so good between the tow of them. It goes almost over to grind sometimes and so it does in the beginning of the song Min kropp min tid and you really feel how aggressive you can feel yourself after a while and it feels marvellous. I don´t absolutely don´t think that you who likes punk and groups like Blink 182, Millencollin and that stuff should look after this becuse I don´t think it is any meaning for you to listen to this because it´s a dimension over your horizon and here´s the anger which is the dominator. 10710-08

M-40-HISTORIENS SVARTA VINGSLAG(CD-HALVFABRIKAT HALV CD 026)

M-40 ger oss inget nytt men de ger oss ett argt punk/hardcoreband som sjunger på svenska förutom i en låt. Jag gillar deras ilska/aggression för det är sådant här som håller punken levande när man känner knytnäven knytas i fickan för att sakta men säkert röra sig upp emot himlen i en protest. En halvtimme protestmusik är helt okej för mig och Halvfabrikat fortsätter ge ut högkvalitativ svensk punk/hardcore. Jag vill gärna höra mer skivor från detta bolag och band för man vet att det är kvalité rakt igenom när det gäller denna typens musik. 31/7-07

*******

M-40-HISTORIENS SVARTA VINGSLAG(CD-HALVFABRIKAT HALV CD 026)

M-40 gives u nothing new but they give us an angry punk/hardcoreband which sings in sweidsh except in one song. I like their anger/aggression because this is the type of music who holds the punk alive and you feel the fist in my pocket and it will slowly and surely raises up against the air ina  protest. An half hour protestmusic is OK for me and Halvfabrikat continue to gives us a high quality Swedish punk/hardcore. I would like to hear some more records from this label and band because you know that it is quality through the whole thing. 31/7-07

M:40/GRACE WILL FALL-SPLITSINGEL(SINGEL HALVFABRIKAT HALVEP 023)

En splitsingel mellan två stygga svenska band. M:40 har texter som är arga sjungna på svenska och det gillar jag. Det går fort som fan och det känns som om Discharge är ett band som kör moped om nu M.40 kör motorcykel. det är konstigt vad musikvärlden kan förändras...en gång tycket man att Discharge var det råaste som fanns nu kvalar snart M.40 in där. Grace Will Fall sjunger både på svenska och engelska och de är om möjligt galnare, i alla fall sångmässigt...har kanske lite tyngre maskineri bakom sångaren och här får man vara stark för att stå emot.... 9/10-06

*******

M:40/GRACE WILL FALL-SPLITSINGEL(SINGEL HALVFABRIKAT HALVEP 023)

A splitsingle between two nasty swedish bands. M:40 have lyrics which is angry singed in swedish and that I like. It goes fast as hell and it feel s like if Duscharge is a band which goes moped now and M:40 drives a motorcycle and it´s odd how the musicworld can be changed... once upon a time we thought that Discharge was the rawest band around and now qualifies M:40 in to be that. Grace Will Fall sings both in swedish and english and they´re even more mad, if it possible...anyway the vocalist and the have a heavier machinery behind the vocals and you must be strong to listen to this. 9/10-06