LYGO-LYGOPHOBIE(LP-KIDNAP MUSIC 122)

 

En tremannagrupp som innhåller herrrna Daniel, Jan och Simon och det är som ofta när det är tremmangrupper en fysiskt upplevelse på något sätt. Med det menar jag att det är ett väldigt tätt ljud och det är mycket musik som slås emot oss. En blandad kompott för det är väl någon typ av emocore blandat med punk och allt detta på tyska som är grejen för Lygo.Jag gillar deras hårda och kompakta sound och det känns som att springa in en vägg eller liknande och gilla det. Mycket känsla i deras musik och det är skickligt ihopsnickrade låtar och allt detta kröns med en sångare som låter lite desperate och det gillar jag. Gillar ni Husker Du fast med en sångare som låter lite mer så kanske detta kan vara något för er. Snygg musik är det i alla fall! 4/11-2021


*******

LYGO-LYGOPHOBIE(LP-KIDNAP MUSIC 122)

A three-man group that holds Daniel, Jan and Simon and it is, as is often the case when it is three-man groups, a physical experience in some way. By that I mean it's a very dense sound and there's a lot of music comes against us. A mixed compote because it's probably some kind of emocore mixed with punk and all this in German that's the thing for Lygo.I like their hard and compact sound and it feels like running into a wall or something like that and like it. A lot of feelings in their music and it's skillfully crafted songs and all this is crowned with a singer who sounds a bit desperate and I like that. If you like Husker You but with a singer who sounds a little more so maybe this could be something for you. At least it's nice music! 4/11-2021