LURKERS-FRIED BRAINS(CD-CAPTAIN OI AHOYCD 301) Lurkers är ju ett band som har hållit på ett ganska långt tag och även om medlemmarna har bytts ut ganska ofta så är det ändå samma sound som de alltid har haft. Någonstans kallades de Englands svar på Ramones men det stämmer väl kanske inte riktigt. Säkert samma förebilder en gång i tiden för melodier är något som båda grupperna alltid har gillat så det är ju inget problem. Arturo vet hur det är att skriva låtar som fastnar och det har han alltid lyckats med och vad jag tycker är som roligast är att han verkligen älskar punkrock och verkligen vill visa det, både i texter och i musik. 14 riktigt bra låtar som sätter sig på hjärnan och det är i alla fall så som jag vill ha punkrock.(ÅTTA) 7/4-08

LURKERS-FRIED BRAINS(CD-CAPTAIN OI AHOYCD 301) Lurkers is a band which have been around for a while and even if the members have been changed really often so is this the sound that they always have had. Somewhere they have been called Englands answer on Ramones but that´s not really right. Surely the same idols once upon a time because melodies is something that both of the groups have liked so that´s no problem. Arturo knows how it is to write songs which is stucked and they have always managed to do that and what I think is most fun is that he really loves punkrock and really wants to show that, both in lyrics and in music. 14 really good songs which is stucked in my brain and that´s anyway the way I want to heart punkrock(EIGHT) 7/4-08

LURKERS-FULHAM FALLOUT(CD-CAPTAIN OI AHOY DPX 73) 14 låtar punkhistoria och lägg till detta 12 extralåtar. 14 punkhits eller vad sägs om Ain´t got a clue, Shadow, Jenny, It´s quiet here, I´m on heat osv. Lurkers räknades en gång i tiden som Englands svar på Ramones men jag tycker nog inte att så var fallet egentligen för Lurkers har en hårdare och många gånger riktigt egen stil. Det är säkert så att de fastnade för Ramones stil men de lade in engelsk stil i sin stil. Riktigt bra extralåtar i Massmedia Believer, Pills och Ooh Ohh I love you…..Lurkers har bildat bana för många band i sin tur och det är kul att de fortfarande lever.(TIO) 18/9-07

LURKERS-FULHAM FALLOUT(CD-CAPTAIN OI AHOY DPX 73) 14 songs of punkhistory and put to this 12 extrasongs. 14 punkhits or what to be said about Ain´t got a clue, , Shadow, Jenny, It´s quiet here, I´m on heat and so on. Lurkers was once counted as Englands answer to Ramones but I don´t think it was so because Lurkers have a harder and many times more own style. It´s surely so that they was stucked in Ramones style but they put in a little bit more English style . really good extrasongs in Massmedia Believer, Pills and Ooh Ohh I love you…..Lurkers have after them did a startinglane for new bands and it´s funt hat they still are going strong.(TEN) 18/9-07

LURKERS-POWERJIVE/KING OF THE MOUNTAIN(CD-ANAGRAM CD PUNK 69) De här två skivorna banade väl vägen för det nya Lurkers när de kom. Man kanske inte har några hits i samma anda som 77-79 men helt klart är deras musik riktigt lyssningsvärd. Englands svar på Ramones kallades de en gång och det ligger väl något i det kanske även om Lurkers spelar lite långsammare musik. Det finns en hel del att kalla hits här också eller vad sägs om Go Go Girl, Walk like a superstar, Barbara Blue för att säga några av låtarna och även om inte Lurkers kanske är världens farligaste punkband så är de ett av de mest melodiska i alla fall.(ÅTTA) 8/8-06

LURKERS-POWERJIVE/KING OF THE MOUNTAIN(CD-ANAGRAM CD PUNK 69) These two records made the new start of Lurkers when they came back. You maybe don´t hearany hits in the same spirit as 77-79 but that their music is worth to listen to isn´t it any doubts about. Englands answer to Ramones they were called once and it's much in that statement even if Lurkers plays a little bit slower. There´s a lot of hits here too or what to say about Go Go Girl, Walk like a superstar, Barbara Blue just to mention some of the songs and even if Lurkers isn´t the worlds most dangerous band so is it one of the most melodic anyway.(EIGHT) 8/8-06

LURKERS-LIVE FREAK SHOW(CD-KOTUMBA RECORDS K105) Först och främst en eloge till omslaget för det är riktigt fräckt med sin Freakshow kvinnor och det ser ut som ett omslag från 30-40 talet. De startar ju helt klart med Freakshow och det är ju rätt låt att börja med. Arturo kämpar oförtrutet vidare med sitt Lurkers och han verkar verkligen tycka det är roligt att spela. Här får vi nästan alla klassiker som Freak Show, Go Ahead Punk, Ain´t got a clue, Shadow, Then I kissed Her, Jenny, Pills, I don´t need to tell her och listan kan göras lång. Dessa blandas med nyare låtar som Wolverine, In Richmond osv, lägg till detta The KKK took my baby away och liveskivan är fulländad. Det är bra ljud på skivan och bandet verkar ha kul så jag kan tänka mig att ni får en trevlig stund ni med.(SJU) 17/8-04

LURKERS-LIVE FREAK SHOW(CD-KOTUMBA RECORDS K105) First of all a big praise to the cover which is really cool with their Freakshowwomen and it looks like a cover from the 30-40´s. They start up with Freakshow and that´s the right song to start with. Arturo struggles on with the same force as ever with his Lurkers and he really seems to think it´s fun to play. Here we almost get all classics as Freak Show, Go Ahead Punk, Ain´t got a clue, Shadow, Then I kissed Her, Jenny, Pills, I don´t need to tell her and the list can be done long. These are mixed together with newer songs like Wolverine, In Richmond and so on. Put to this The KKK took my baby away and the liverecord is really good. It´s good sound quality on the record and the band seems to have fun so I can can imagine that you get a nice time you too.(SEVEN) 17/8-04

LURKERS-26 YEARS(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 229) 26 år senare och många skivor senare så kommer Lurkers med ännu en skiva. Vad som jag slås av tidigt är att Arturo och hans grabbar verkligen är förälskade i punken och det känns som det verkligen är deras liv. De 15 låtarna går så fort att lyssna igenom så det nästan är skrämmande men det går ju fort när man har trevligt. Det är absolut ingen musik för den som gillar invecklade solon eller låtar som är fyllda av diverse konstiga inslag för här snackar vi punkrock med mycket melodier som man blir glad av. En gammal låt från Arturos tidiga Lurkers period har slunkit in, Mass Media Believer, en av Lurkers mindre kända men bästa låtar och en låt av ett band som han hade mellan Lurkersperioderna finns med , In Richmond heter den och den har gjorts av Toten Hosen också. Punkrock som gör mig glad…….(ÅTTA) 18/11-03

LURKERS-26 YEARS(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 229) 26 years later and many records later so comes Lurkers with another record. What I think about early is that Arturo and his lads really is in love with punkrock and it feels like it´s their life. The 15 songs goes really fast to listen through but so is it almost always when you have a nice time that time flies away. It´s absolutely no music for the ones who wants music which is filled with solos and many peculiar odd things because here we´re talking about punkrock which melodies which makes me happy. An old song from Arturos early Lurkersperiod have coming in here too, Mass Media Believer, which is one of Lurkers bettersongs but not so known as many other songs they have done and one song of an old band Arturo had between the Lurkersperiods too. In Richmond is it called and Toten hosen have done a cover of it. This is punkrock which makes me happy….(EIGHT) 18/11-03
LURKERS-THE BBC SESSIONS(CD-CAPTAIN OI) Javisst, Lurkers är en av mina favoritgrupper och jag har haft med två intervjuer med gruppen sedan jag började(är det kanske tre??) Här får vi en inblick hur de lät innan de släppte någon skiva och hela skivan handlar om 70-talet. Hitlåtar som Jenny, Pills, Ain´t got a clue och Total war genomsyrar skivan helt. Det här är punk när den är som bäst och bättre låtar inom den tidiga punkvärlden för man leta efter. Några små pärlor jag aldrig hört också finns med som bonus för mig(ÅTTA)   27/4-00 LURKERS-THE BBC SESSIONS(CD-CAPTAIN OI) Yeah, Lurkers is one of my favouritegroups and I have had two interview with them since I started the zine(or is it three???) Here we will hear how they sounded before they released any record and the whole record is about the 70´s. Hitsongs like Jenny, Pills, Ain´t got a clue and Total war and you know what it all about. This is punkrock when it is best and there is no better songs in the early punkworld. Some songs I have never heard and that is a bonus for me(EIGHT)    26/4-00