LUCID DREAMS-LUCID DREAMS(CD-ROCKWORKS RECORDS RWR2013001)

Ett norskt band med mycket melodier. Detta är väl säkert ett band man skulle kunna introducera till människor som tycker att hårdrock bara är brutals och har en massa oväsen i sig för här går det fort men melodierna räddar upp det hela och med en sångare som verkligen sjunger och inte skriker som säkert många tycker om hårdare musik också. Kanske inte en skiva som kommer att rulla här hemma varje dag även om det handlar om habil hårdrock men jag tycker den är väldigt välspelad men lite tråkig men det som jag uppskattar mest är deras flirtar med tidig hårdrock. 10/1-2014

******

LUCID DREAMS-LUCID DREAMS(CD-ROCKWORKS RECORDS RWR2013001)

A Norwegian band with a lot of melodies. Well this is certainly a band you could introduce to people who think that hard rock is only brutal and has a lot of noise in itself will go quickly but the melodies save it all up and with a singer who really sings and not screams that surely many like harder music too. Maybe not a disc that will roll here at home every day, even if it involves well adroit hard rock but I think it's very well played but a bit boring but what I appreciate most is their flirts with early hard rock. 10/1-2014