LOW VALUE-THE LANGUAGE OF STOLEN MUSIC(CD-LOW CD 001) Jag tror att gruppen kommer från Slovenien och jag vet inte varför jag fick för mig att det skulle vara metal eller något liknande. För här är det glad punkrock av USHC-snitt men ändå med en ganska egen stil och jag tror att det är att sången ligger ovan på musiken på något annorlunda sätt. Det är musik som jag blir riktigt glad av i alla fall och egentligen skit samma vilken sorts musik det är. Low Value överraskar i alla fall mig på ett positivt sätt och man märker att punkrocken lever på bra runtom i världen. Where are you headed är en riktig rökare i sann Bad religion-stil.(SJU) 30/9-09

LOW VALUE-THE LANGUAGE OF STOLEN MUSIC(CD-LOW CD 001) I think this group comes from Slovenia and I don´t know why I thought from the beginning that it would be metal or something like that. Because this is happy punkrock in the USHC-school but in the same way they have a really own style and I think it is because the vocals is somewhere over the music. It´s music which I become really happy when I hear and it´s shit the same which sort of music this is. Low Value surprises me anyway in a positive way and you can notice that punkrock lives on good around the world. Where are you headed is a really good one in true Bad Religion-spirit.(SEVEN) 30/9-09